Novinky

Misie v našej farnosti

03.11.2014 15:19
Ľudové alebo inak nazývané aj „farské“ misie sú akýmisi duchovnými cvičeniami pre celú farnosť. Nie každý má totiž možnosť odísť z domu, od rodiny a povinností a utiahnuť sa na niekoľko dní do ticha...

Nový email

26.09.2014 10:34
Pozor - zmena emailovej adresy. Z dôvodu veľkého zahltenia našej emailovej schránky sme museli vytvoriť novú emailovú adresu, ktorá podlieha vyššej kontrole na spam a inú nevyžiadanú poštu. Ďakujeme...

Výstava o misiách

13.08.2014 17:13
Pozývame Vás na výstavu o misiách a misionársku besedu s otcom Antonom Odrobiňákom  SDB, ktorá sa uskutoční 15. 8. 2014 (piatok) o 20:00 hodine v kultúrnom dome v Bobrove. Viac info na plagáte:...

Bobrovská púť 2014

09.08.2014 22:15
Program na Bobrovskú púť 2014 - Zelnú Piatok 15. 8. 2014 8:00 - Svätá omša v kostole, celebruje vdp. Ján Kekelák, kazateľ Peter Matis, Diakon 17:00 - Svätá omša na kalvárii, celebruje vdp. Eugen...

Pozvánka na koncert

16.06.2014 06:54
Základná umelecká škola v Námestove Vás pozvýva na žiacky a učiteľský benefičný koncert, ktorý sa bude konať v nedeľu 22. júna 2014 o 15:00 hod. v našom kostole. Vstupné na tento koncert je...

Rok Sedembolestnej Panny Márie

Ruženec k Sedembolestnej Panne Márii

03.01.2014 09:05
Ruženec k Sedembolestnej

Sedem bolestí Panny Márie

03.01.2014 09:01
Sedem bolestí Panny Márie   Prvou bolesťou Panny Márie bola Simeonova predpoveď o Ježišovi, keď ho ako 40-dňového obetovali v chráme. Evanjelista Lukáš píše: „Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre...

Kult Sedembolestnej

03.01.2014 08:36
Niekoľko pohľadov na kult Sedembolestnej Panne Márie   Aj keď sviatok Sedembolestnej Panny Márie nemá svoj pôvod na slovenskom území, predsa však má svoje mimoriadne miesto v dejinách Slovákov. Silná mariánska úcta, ktorá tvorila súčasť cyrilometodského dedičstva Slovákov v spojení so...

Pastiersky list biskupov Slovenska na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie

02.01.2014 08:00
Pastiersky list biskupov Slovenska  na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie (1. januára 2014) Drahí bratia a sestry!   Vstupujeme do nového roka. Vzájomne sa povzbudzujeme želaniami, aby nový čas, ktorý dostávame darom, bol pre nás požehnaným časom, aby sme...

Rok Sedembolestnej Panny Márie

01.01.2014 08:59
Rok Sedembolestnej Panny Márie 02.01.2014 08:52 Katolícki biskupi vyhlásili rok 2014 na Slovensku za Rok Sedembolestnej Panny Márie. Biskupi rozhodli o vyhlásení roku 2014 ako o Roku Sedembolestnej Panny Márie na plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa konalo vo Vranove u...