Novinky

Program misií

12.12.2014 15:37
V ľavom menu je vytvorená nová sekcia: Farské misie. V tejto sekcii nájdete program misií a taktiež tam budú postupne pribúdať aj niektoré kázne, ktoré si budete môcť neskôr vypočuť.

Ľudové misie v našej farnosti

12.12.2014 14:36
Už zajtra, 13. decembra sa začítajú v našej farnosti misie. Ľudové misie možno označiť ako "apoštolskú prácu kňazov, ktorí sú splnomocnení cirkevnou vrchnosťou dočasne vykonávať pastoráciu v danej farnosti s cieľom dôkladnej náboženskej obnovy všetkých farníkov". Misie sú určené všetkým. Nábožných...

Misie v našej farnosti

03.11.2014 15:19
Ľudové alebo inak nazývané aj „farské“ misie sú akýmisi duchovnými cvičeniami pre celú farnosť. Nie každý má totiž možnosť odísť z domu, od rodiny a povinností a utiahnuť sa na niekoľko dní do ticha exercičného domu pre obnovenie svojho vzťahu s Bohom. S ľudovými misiami prichádza Boh k...

Nový email

26.09.2014 10:34
Pozor - zmena emailovej adresy. Z dôvodu veľkého zahltenia našej emailovej schránky sme museli vytvoriť novú emailovú adresu, ktorá podlieha vyššej kontrole na spam a inú nevyžiadanú poštu. Ďakujeme za pochopenie. Odteraz nás prosím kontaktujte len na adresu fara.bobrov (@) orava.sk.

Výstava o misiách

13.08.2014 17:13
Pozývame Vás na výstavu o misiách a misionársku besedu s otcom Antonom Odrobiňákom  SDB, ktorá sa uskutoční 15. 8. 2014 (piatok) o 20:00 hodine v kultúrnom dome v Bobrove. Viac info na plagáte:   

Rok Sedembolestnej Panny Márie

Ruženec k Sedembolestnej Panne Márii

03.01.2014 09:05
Ruženec k Sedembolestnej

Sedem bolestí Panny Márie

03.01.2014 09:01
Sedem bolestí Panny Márie   Prvou bolesťou Panny Márie bola Simeonova predpoveď o Ježišovi, keď ho ako 40-dňového obetovali v chráme. Evanjelista Lukáš píše: „Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre...

Kult Sedembolestnej

03.01.2014 08:36
Niekoľko pohľadov na kult Sedembolestnej Panne Márie   Aj keď sviatok Sedembolestnej Panny Márie nemá svoj pôvod na slovenskom území, predsa však má svoje mimoriadne miesto v dejinách Slovákov. Silná mariánska úcta, ktorá tvorila súčasť cyrilometodského dedičstva Slovákov v spojení so...

Pastiersky list biskupov Slovenska na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie

02.01.2014 08:00
Pastiersky list biskupov Slovenska  na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie (1. januára 2014) Drahí bratia a sestry!   Vstupujeme do nového roka. Vzájomne sa povzbudzujeme želaniami, aby nový čas, ktorý dostávame darom, bol pre nás požehnaným časom, aby sme...

Rok Sedembolestnej Panny Márie

01.01.2014 08:59
Rok Sedembolestnej Panny Márie 02.01.2014 08:52 Katolícki biskupi vyhlásili rok 2014 na Slovensku za Rok Sedembolestnej Panny Márie. Biskupi rozhodli o vyhlásení roku 2014 ako o Roku Sedembolestnej Panny Márie na plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa konalo vo Vranove u...