www.farabobrov.sk 
Od 19.2. do  26.2.  2017

 

LITURGICKÝ PREHĽAD

NE

19.2.

7. nedeľa cez rok

PO

20.2.

Po 7. nedeli

UT

 21.2.

Sv. Peter Damiani,

ST

22.2.

Katedra sv. Petra, apoštola

ŠT

23.2.

Polykarp, biskup a mučeník

PI

24.2.

--------------------

SO

25.2.

Panny Márie v sobotu

NE

26.2

8. Nedeľa cez rok


BOHOSLUŽBY

NE

8,oo

10,3o

 Požehnanie rodiny

 Za farnosť

PO

7,oo

+ Milka Štefanková

UT

17,oo

+ Jozef Namislovský ml.

ST

7,oo

+ Jozef Huťka, Margita, Cecília

ŠT

17,oo

+ Ondrej a Johana Michaľák

PI

17,oo

+ Ján a Elena Slovík

SO

7,3o

+ Štefan a Mária Belvončík                                                                                                                                                       

NE

8,oo

10,3o

+ František a Mária Huťka

 Za farnosť

                  

  • Upratovanie kostola skupina č: 20. v Sobotu 8,oo.
  • Deti, ktoré idú na 1.sv. prijímanie -nech prídu v Sobotu 25.2. 2017 na stretnutie - so mnou pod faru – 10,oo hod. Každé dieťa nech vie, kedy sa narodilo, nakoľko krstné listy deti – ktoré boli pokrstené inde, ako v Bobrove budem písomne žiadať od týchto farnosti. Tiež si preberieme niektoré liturgické úkony- ktoré musia vedieť.