www.farabobrov.sk
    Od  30.5.  do  5.6.  2016

 

LITURGICKÝ PREHĽAD

PO

30.5

Sv. Felix I; pápež

UT

 31.5

--------------

ST

1.6.

Sv. Justín mučeník

ŠT

2.6.

--------------

PI

3.6.

Najsvätejšie srdce Ježišovo

SO

4.6.

Nepoškvrnené srdce Panny Márie

NE

5.6.

Desiata nedeľa cez rok

 

Bohoslužby

PO

18,oo

+ František Irha - kňaz
UT

18,oo

+ Marcela a Katarína

ST

7,oo

++ Ján a Jozefína Kekeláková

ŠT

18,oo

+ Terézia a Pavol Stolárik

PI

18,oo

+ Pavol Matejčík   

So

11,30

 Za zomrelých a živých z rod. Trabalík

NE

8,oo

10,3o

Zdravie Helena Kolčák 60 r.

Za veriacich – sv. omša na kalvárii

 

  • Upratovanie kostola skupina č. 10 v sobotu  ráno o 8,oo.
  • Prvý piatok v mesiaci:Spoveď: vo štvrtok od 16,30 do sv. omše , v piatok od 15,30 do sv. omše.
  • Okolo chorých vo štvrtok od 7,oo ; piatok od 7,oo , prosím nenechávajte si spoveď na poslednú chvíľu.
  • Pán Boh zaplať vám všetkým, ktorí ste prispeli na rekonštrukciu elektrickej skrine v sakristii.