www.farabobrov.sk

  Od 25.9. do 2.10. 2016
 

LITURGICKÝ PREHĽAD

NE

25.9.

26. Nedeľa cez rok

PO

26.9.

Po 26. Nedeli

UT

27.9.

Sv. Vincent de Paul, kňaz

ST

28.9.

----------------

ŠT

29.9

Sv. Michal, Gabriel, Rafael, archanjeli

PI

30.9

Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi

SO

1.10.

Sv. Terézia z Lysieux, učiteľka Cirkvi

NE

2.10.

27.  nededeľa cez rok 

 

Bohoslužby

NE

8,oo
10,3o

+Anna Brišaková
 Za veriacich

PO

7,oo

+Stanislav Sroka

UT

 

NEBUDE

ST

 

NEBUDE

ŠT

18,oo

Poďakovanie Pánu Bohu za 60r života

PI

18,oo

+Anna a Silvester Brziak– detská sv. omša

SO

7,3o

+Štefan Špuler

NE

8,oo
10,3o

+ Ján a Žofia Balaban
Za veriacich

 

  • Upratovanie kostola skupina č: 29. v sobotu ráno po sv. omši.
  • V sobotu začnú ružencové pobožnosti pol hod. pred  sv. omšou. V nedeľu bude  krížová cesta ak bude pekne, ak nie tak  v kostole o 14,oo ruženec.