LITURGICKÝ PREHĽAD

                                                                                                                      

PO                  

1.6.

Po Trojici

UT

 2.6

-------------------

ST

3.6.

 --------------------

ŠT

4.6.

 Božie Telo – prikázaný sviatok

PI

5.6.

 --------------------

SO

6.6.

 --------------------

NE

7.6.

 Desiata nedeľa cez rok

Bohoslužby                   

                                                      

PO

18,oo

Poďakovanie Pánu Bohu za 70. Rokov života

UT

 

NEBUDE

ST

 

NEBUDE

ŠT

7,oo

18,oo

+ Anton a Johana

+  Pavol Matejčík

PI

18,oo

+ Jozef  a Karolína Kurtulík – prvý Piatok

SO

7,3o

+ Jozef a Žófia Bobek

NE

8,oo

10,3o

za farnosť

Na úmysel celebranta

  • Upratovanie kostola: skupina č. 18
  • Dnes májová pobožnosť o 14,oo hod.
  • Pán Boh zaplať všetkým Vám, ktorí akokoľvek pomáhate na dokončení prístavby našej sakristie.
  • Veľká vďaka opäť patrí tým, ktorí sú na stavbe každý deň.
  • Sv. omše za veriacich sú slúžené na farskom úrade –kde ich slúžim súkromne, nakoľko zdravotný stav mi  inak nedovoľuje...
  • Spoveď Štvrtok: 1.hod. pred sv. omšou: Piatok1. hod. pred sv. omšou.
  • Chorí: štvrtok od 8,00 hod.
  • Prosím  Vás o modlitby a zároveň Pán Boh zaplať za modlitby.
  • V prípade priaznivého počasia bude procesia na Božie telo ako každý rok.