www.farabobrov.sk

Od 27.7. do 2.8. 2015

 

 

LITURGICKÝ PREHĽAD

PO

27.7.

  Sv. Gorazd a spoločníci

UT

 28.7

-------------------

ST

29.7.

Sv. Marta

ŠT

30.7.

 -------------------

PI

31.7.

Sv. Ignác z Loyoly, kňaz

SO

1.8.

Sv. Alfonz z Liguori, učiteľ Cirkvi

NE

2.8.

 18 nedeľa cez rok

 

Bohoslužby

PO

18,oo

+ Anna Holubová

UT

7,oo

+ Ladislav Bazso

ST

18,oo

+ Mária a Štefan Bugaj, Stanislav

ŠT

7,oo

Zdravie Pavla 

PI

7,oo

16,oo

+ Jozef Namislovský

 SOBÁŠ

SO

7,3o

15,oo

Za obrátenie brat

SOBÁŠ

NE

8,oo

10,3o

 + Vladimír Skočík

 Za veriacich

 

  • Upratovanie kostola: skupina č.25. Piatok po sv. omši.

  • Všetkých Vás srdečne pozývame na malé občerstvenie do parku Jána Nepomuckého.

  • Poďakovanie kazateľovi!!!!