www.farabobrov.sk
Od 27.6. do 3.7. 2016
 

LITURGICKÝ PREHĽAD

PO

27.6.

Sv. Cyril Alexandrijský biskup

UT

 28.6.

Sv. Irenej, biskup a mučeník

ST

29.6.

Sv, Peter a Pavol, apoštoli

ŠT

30.6.

------------

PI

1.7.

------------

SO

2.7.

Navštívenie panny Márie – sviatok nie prikázaný

NE

3.7.

14.  nedeľa cez rok

 

Bohoslužby

PO

18,oo

+ Jozef,Mária, Miroslav Varešák

UT

18,oo

+ Anna a František Jagelčák

ST

7,oo

18,oo

+  Justína a Peter  Kožienka , Janka

Za farnosť

ŠT

8,oo

18,oo

Za školskú mladež –záver roka

+ Vladimír Martaus – 1.rok

PI

18,oo

+ Jozef, Mária, Jozef Kotúľ

SO

7,3o

+ Vlasta, František, Pavol Matejčík

NE

8,oo
10,3o

+ Ignác a Katarína Matušák – 8. rokov
Za farnosť- sv. omša na kalvárii

 

 

  • Upratovanie kostola skupina č: 14 v sobotu  ráno o 8,oo.
  • Spoveď:  Štvrtok od 16,oo; Piatok od 15,3o. príďte na stanovenú hodinu.
  • Okolo chorých ako zvyčajne...!!!
  • Pán Boh zaplať Vám, ktorí ste prispeli na kostol.
  • Zastavy nové 506 eur. Pan Boh zaplať Milanovi Beňušovi za opravu rymsi a pomáhal mu Andrej Namislovský.