www.farabobrov.sk 

     Od 15.1 do 22.1. 2017
 

LITURGICKÝ PREHĽAD

NE

 15.1.

Druhá nedeľa cez rok

PO

 16.1.

Po 2. Cez rok

UT

 17.1.

Sv. Anton, opát

ST

18.1.

Priska, muč

ŠT

19.1.

Po2. Cez rok

PI

20.1.

Sv. Fabián, pápež

SO

21.1.

Sv. Agnesa, Rímska, muč.

NE

22.1

3. Nedeľa cez rok


BOHOSLUŽBY

NE

8,oo
10,3o

+Jozef  Kružel
Za farnosť

PO

17,oo

+ Karol a Mária Balek

UT

17,oo

+ Juraj a Barbora Sameš

ST

7,oo

+ Vladimír a Anna Sameš

ŠT

17,oo

Rod. Veselovská - zdravie

PI

17,oo

+ Rozália a Jozef Náhly- Birmovanci

SO

7, 3o

15,oo

+ Jozef a Žófia Bobek

Za zdravie Štefan 50.rokov

NE

8,oo
10,3o

+ Ján Dvorský
Za veriacich

                  

  • Upratovanie kostola skupina č: 15. v Sobotu 8,oo.
  • Vo štvrtok stretnutie miništrantov o 15,3o pod farou.
  •  V piatok prednáška v rámci kázne 3.Boží príkaz pre birmovancov. Katechéti povzbuďte skupiny, aby prišli na túto katechézu, budem rád keď prídu aj rodičia.
  • Prvé stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude 29.1. o 14,oo.
  • Valentínsky ples bude 11.2. , vstupenky si môžete kúpiť u A. Namislovského. Zabávať bude skupina z Nižnej a ľudová hudba Nebeská muzika z Terchovej. Výťažok z tohto plesu pôjde na oltár na kalváriu.