www.farabobrov.sk
Od  2.5.  do 8.5. 2016
 

LITURGICKÝ PREHĽAD

PO

2.5

Sv. Atanáz, biskup, učiteľ cirkvi

UT

 3.5

Sv. Filip a Jakub, apoštoli

ST

4.5.

Sv. Florián, mučeník

ŠT

5.5.

Nanebovstúpenie Pána - prikázaný sviatok

PI

6.5

Feria po 6. Veľkonočnej nedeli

SO

7.5.

-----------

NE

8.5.

Siedma veľkonočná nedeľa

 

Bohoslužby

PO

18,oo

+Vladimír Sameš

UT

18,oo

+ Anna Sameš

ST

7,oo

+ Karol Fidrik

ŠT

7,oo

18,oo

Za farnosť

Poďakovanie Pánu Bohu za 50 r. života

PI

18,oo

+ Mária a Vendelín Heronek – Prvý piatok

SO

7,3o

+ Albert a Miroslav Blažo

NE

8,oo

10,3o

Za farnosť

Poďakovnie P.Bohu za 60 r. života- úmysel Márie

 

  • Upratovanie kostola: skupina č.7. sobota po sv. omši.
  • Spoveď v utorok od 16,3o; piatok od 16,oo do sv. omše .
  • Okolo chorých vo štvrtok ráno po sv. omši; piatok ráno o 7,oo.
  • Litánie Loretánske sa budeme modliť v máji  v nedeľu cez sv. prijímanie  a v pracovný deň 15. min pred sv. omšou.
  • Na budúcu nedeľu, deň matiek v kultúrnom dome o 14,oo pozývame matky , staré matky a ostatných