www.farabobrov.sk

Od 24.9. do 1.10. 2017

LITURGICKÝ PREHĽAD

NE

24.9.

 25. nedeľa cez rok

PO

25.9.

 -------------------

UT

 26.9.

 Sv. Kozmu a Damiána

ST

27.9.

Sv. Vincent de Paul

ŠT

28.9.

Sv. Václav - mučeník

PI

29.9.

 Sv. Michal, Gabriel a Rafael  archanjeli

SO

30.9.

Sv. Hieronym – učiteľ cirkvi

NE

1.10.

 26. nedeľa cez rok

BOHOSLUŽBY

NE

8,oo

10,3o

+ Antónia a Vladimír Rydzík

 Za farnosť

PO

18,oo

 + Štefan Špuler

UT

18,oo

+ Miroslav Glomba

ST

7,oo

+ Tomáš a Mária Buc

ŠT

18,oo

 Za zdravie Sestry Lioba

PI

18,oo

+ Antónia a Vladimír Rydzík - detská

SO

7,30

15,oo

Poďakovanie P. B. za 25 r. spoločného života
 Sobáš

NE

8,oo

10,3o

+ Jozef Namislovský st. ml.

Za veriacich


 

  • UPRATOVANIE:V Sobotu ráno o 8,oo skupina č. 21.
  • 24.9. prosím rodičov birmovancov na stretnutie o 14.oo hod.
  • Na budúcu nedeľu 1.10. začnú Októbrové pobožnosti o 14,oo. Po pobožnosti prvý nácvik birmovancov.
  • 1.10. (nedeľa) po prvej sv. omši poďakovanie za úrodu.