Liturgický prehlľad

PO                  

27.4.

 Pondelok  po 4. veľkonočnej

UT

 28.4

----------------------------------

ST

29.4.

 Katarína Sienská, učiteľka Cirkvi

ŠT

20.4.

 ------------------------------------

PI

1.5.

 Sv. Jozef, robotník

SO

2.5.

 Sv. Atanáz, biskup

NE

3.5.

 Piata veľkonočná- deň Matiek

Bohoslužby

PO

18,oo

+ Michal Pavlák

UT

 

Nebude

ST

7,oo

+ Matej a Mária Trabalík, František

ŠT

 

nebude

PI

18,oo

Na úmysel rod. Jozefa

SO

16,oo

Sobáš   

NE

8,oo

10,3o

Za veriacich

Na úmysel celebranta

  • Upratovanie kostola: skupina č.14.v Sobotu ráno o 9,oo
  • Prvý Piatok: Spoveď: streda po sv. omši a v piatok od 16:30
  • Okolo chorých: štvrtok ráno od 8:00 hod.
  • Májové pobožnosti 15.min pred sv. omšou. V nedeľu o 14,oo
  • Pán Boh zaplať za modlitby za moje zdravie.
  • Na budúcu nedeľu Vás pozývame s p. starostom na deň matiek- o 14,oo. v kultúrnom dome a májová pobožnosť bude o 15:00 hod.
  • Pán  Boh zaplať chlapom, ktorí pracujú na sakristii !!!  
  • Karol Svetlák obetoval na sakristiu 100 €
  • Pán Boh zaplať všetkým Vám, ktorí ste prispeli na seminár.