www.farabobrov.sk

Od 28.5. do 4.6. 2017

LITURGICKÝ PREHĽAD

NE

28.5

7. veľkonočná

PO

29.5

Po 7 veľkonočnej

UT

 30.5.

----------------------

ST

31.5.

----------------------

ŠT

1.6.

Justín, muč.

PI

2.6.

Marcelína Pter muč.

SO

3.6.

Karol Lwang a spol. muč.

NE

4.6.

Zoslanie Ducha Svätého

 

BOHOSLUŽBY

NE

8,oo

10,3o

Zdravie Ľubomír

Za farnosť

PO  

NEBUDE

UT

18,oo

+ Anna Rusnáková

ST

7,oo

+ Gizela Sirotová

ŠT

18,oo

+ Elena Fydrik – 1.rok

PI

18,oo

+ Lukáš Fydril – birmovná náuka 9.Boží príkaz

SO

7,3o

+  Karol Fydrik

NE

8,oo

10,3o

+ Žófia Vonšák

 Na úmysel rod. Briliak

  • UPRATOVANIE: Skupina č. 3.
  • Prvý Piatok: Spoveď: Streda ráno 6,3o;Štvrtok 16,oo; Piatok 16,oo
  • Okolo chorých: Štvrtok od 7,oo; Piatok 7,oo hod.
  • Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste prispeli na kat. masmédia.
  • Pán Boh zaplať za pekne vyzdobený kostol na l.sv. prijímanie.
  • Rodičia prvoprijímajúcich deti obetovali na kostol 120 eur.P.B.Z
  • Bohu známa rodina obetovala na náš kostol 300 Eur.
  • Na budúcu nedeľu 4.6. bude sv. omša na kalvárii o 10,3o hod.