Adventným snažením pripravujem v svojom srdci jasle

Advent je radostný čas očakávania narodenia Pána Ježiša. Chceme spoločne svoje srdce pripraviť na najkrajšie sviatky, kedy sa narodí Láska. Počas nasledujúcich štyroch týždňov (27 dní) na nás každý deň bude čakať nejaká úloha, ktorá upevňuje vôľu, roznecuje lásku, zapaľuje túžbu... Urobme tak z lásky k Pánu Ježišovi...

Komixy detí

Branko, Branko1    Janko, Janko1    Marta    Lenka    Martinka    Zuzka    Adam    Benjamin a Zachariáš

 

Návšteva očami detí

Benjamin a Zachariáš    Adam    Zuzka

27. úloha (piatok): štedrosť

Sme na konci nášho adventného snaženia. Máme Štedrý deň. Boh bol nekonečne štedrý, keď nám poslal najvzácnejšie, čo mal - vlastného Syna. Pozýva aj teba, aby si bol štedrý. Skús dnes nejakým spôsobom prejaviť niekomu štedrosť. Každý isto bude hľadať darčeky pod stromčekom od Ježiška. Najkrajším darom je však on sám. Má narodeniny. Aký narodeninový darček mu vymyslíš?

Štedrosť

26. úloha (štvrtok): ticho

Zachariáš v tichosti očakával narodenie svojho vymodleného syna - Jána Krstiteľa. Aj ty preži dnešný deň v tichosti. Rozprávaj iba vtedy, keď si vyzvaný. Skús si tak skautskú výzvu - bobríka mlčanlivosti. Ak bobríka porušíš, začni znova. Počas ticha dovoľ Bohu, aby zaznel jeho hlas - prečítaj si niečo zo Svätého písma (môže to byť akékoľvek čítanie zo sviatku Narodenia Pána).

Ticho

25. úloha (streda): Magnifikat

Panna Mária pri návšteve Alžbety velebí Boha a chváli ho. Aj ty dnes chváľ Boha za všetko, čo v živote máš a čo ti Boh dáva. Porozmýšľaj o troch veľkých, za ktoré velebíš Boha, za tri maličkosti a skús napísať tri veci, ktorých hodnotu si si uvedomil práve dnes a za ktoré chceš tiež chváliť Boha. Skús napísať žalm na oslavu Boha, v ktorom spomenieš všetky veci.

Magnifikat

24. úloha (utorok): dar a pozdrav

Panna Mária navštívila svoju príbuznú Alžbetu a v lone už nesie Pána Ježiša. Alžbeta ju pozdravila. Aj Ty dnes prines Krista iným ľuďom ako Panna Mária a pozdrav Pannu Máriu ako Alžbeta (nejakým spôsobom). Ak budeš mať čas a chuť, môžeš návštevu Alžbety vymodelovať v snehu.

   

Dar a pozdrav

23. úloha (pondelok): fiat

Archanjel Gabriel zvestoval Panne Márii, že si ju Boh vyvolil za matku Božieho Syna. Ona prijala Boží vôľu, poslúchla a svojím fiat (nech sa tak stane - súhlasom) sa stala súčasťou Božieho plánu. Nakresli komix zvestovania s dialógmi medzi Máriou a Gabrielom. Odpovedz vždy "fiat" na vôľu alebo prosbu autority, napr. rodičov, starých rodičov, kňaza, učiteľov... Pomodli sa Anjel Pána ráno, naobed a večer.

Fiat

22. úloha (nedeľa): stretnutie

V evanjeliu sa stretla Panna Mária s Alžbetou. Obe sú v požehnanom stave, čakajú dieťatko, Panna Mária Pána Ježiša a Alžbeta Jána Krstiteľa. A teda sa stretli nielen dve sväté ženy, ale aj dve sväté deti. Alžbeta po pozdrave hovorí Márii, že Ján Krstiteľ sa radosťou zachvel. Preto, že sa stretol s Pánom Ježišom. Aj ty sa dnes pokús stretnúť s Pánom Ježišom ako len často môžeš. Napíš potom, či si sa aj ty pri stretnutí zachvel radosťou.

Stretnutie

21. úloha (sobota): pracovitosť

V evanjeliu počúvame o úlohe sv. Jozefa pri narodení Pána Ježiša (Mt 1, 18-24). Sv. Jozef je muž práce a modlitby. Dnešný deň s radosťou a láskou vykonávaj práce, ktoré treba doma, okolo domu, v izbe, pri upratovaní izby, to, čo ti rodičia povedia. Tiež sa pomodli Litánie k sv. Jozefovi a vyber si jednu výzvu, ktorá ťa najviac osloví a podeľ sa s ňou.

Pracovitosť

20. úloha (piatok): rodostrom

Prečítaj si prvú kapitolu Matúšovho evanjelia v rodine pri adventnom venci, porozmýšľaj o tom, čo si prečítal a vymysli nejakú peknú myšlienku, ktorou Ťa pri čítaní oslovil Pán. Pomodli sa alebo nejako ináč prejav vďačnosť za 85 rokov života Svätého Otca Františka. Bonusová úloha: skús nakresliť rodostrom tvojej rodiny (môžeš použiť aj fotky, a potom ho poslať) a pomodli sa za všetkých členov rodiny.

Rodostrom

19. úloha (štvrtok): reflexia

Po viac ako dvoch týždňoch zhodnoť svoje adventné predsavzatia. Ako sa Ti v nich darí? Ako Ťa posúvajú bližšie k Ježišovi Kristovi a jeho narodeniu v Betleheme? Ktoré predsavzatia sa ťažšie najpĺňajú: tie, ktoré si si dal sám alebo ktoré Ti dal niekto iný? Vymenil by si teraz predsavzatie za iné?

Reflexia

18. úloha (streda): odpoveď a otázka

Ján poslal dvoch svojich učeníkov za Ježišom s otázkou: Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? (Lk 7, 19) My už vieme, kto je Ježiš Kristus: druhá božská osoba, jednorodený Boží Syn, pravý Boh a pravý človek. Napíš, kto je pre teba Ježiš Kristus (skôr osobnú výpoveď). Ak by si sa Pána Ježiša chcel niečo spýtať, čo by to bolo?

Odpoveď a otázka

17. úloha (utorok): falošná ochota a 

napravená lenivosť

Dvoch synov volal otec pracovať (Mt 21, 28-32). Jeden povedal "idem" a nešiel, druhý "nejde", ale išiel. Jeden predstavuje falošnú ochotu, plnú pekných rečí, ale prázdnych skutkov, druhý lenivosť a neochotu, ktorú ale opravuje správnym rozhodnutím. Porozmýšľaj, v ktorých veciach iba sľubuješ, teda hovoríš slová, ale nenasledujú skutky a v ktorých si síce neochotný, ale potom zmeníš názor.

Falošná ochota a napravená lenivosť

16. úloha (pondelok): svetlo

Slávime sviatok sv. Lucie. Prečítaj si jej životopis a napíš, čo ťa najviac oslovilo. Meno Lucia je latinského pôvodu, a znamená svetlo. Buď dnes svetlom pre iných a ďakuj za tých, ktorí sú svetlom pre Teba.

Svetlo

15. úloha (nedeľa): radosť

Dnes máme nedeľu radosti. Na adventnom venci sme zapálili tretiu sviečku - ružovú. Prežívame radosť, že Pán je blízko, že sa o chvíľu narodí. A tak sa budeme snažiť robiť radosť. Urob dnes radosť, čím viac, tým lepšie, môže to byť niekto blízky, niekto neznámy, ale aj Pán Boh, Panna Mária a iní svätí, dokonca môžeme urobiť radosť aj anjelom. A nezabudni byť všímavý, keď niekto spraví radosť Tebe, buď vďačný a poďakuj.

 

Radosť

14. úloha (sobota): kántry

Zajtra máme kántrový deň, jeho obsahom je rodina, spravodlivosť a pokoj. V rodine si prečítajte evanjelium na tretiu adventnú nedeľu a skúste vymyslieť jednu myšlienku kázne. Porozmýšľaj, ako možno prispieť k spravodlivosti (napr. príspevok na charitu, podeliť sa s niečím...) a ako konkrétne si budoval pokoj celý deň (netrieskal som dverami...)

 

Kántry

13. úloha (piatok): sebazaprenie

Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘ Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: ‚Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ (Mt 11, 18-19) Piatky sú dňami pokánia, pretože zomrel Pán Ježiš. Dnes ťa čakajú štyri úlohy: dve sa týkajú jedla a dve iných vecí. 1. Nedaj si niečo (z jedla), čo máš rád. 2. Skús zjesť aj to, čo Ti veľmi nechutí. 3. Zriekni sa niečoho, čo máš rád (napr. počítač, televízor). 4. Urob niečo, čo zrovna nemusíš (napr. upratať, prečítať knižku).

Sebazaprenie

12. úloha (štvrtok): Ján Krstiteľ

Pán Ježiš hovorí, že Ján Krstiteľ je najväčší z ľudí, ale ten, kto je v nebeskom kráľostve menší, je väčší ako on. Chceme teda nasledovať Jána Krstiteľa v jeho svätom živote. 1. On musí rásť, mňa musí ubúdať, povedal Ján o Ježišovi. Povedz aj ty niekomu, že niečo vie lepšie, krajšie ako ty. 2. Ján bol človek pravdy, kvôli nej aj zomrel. Snaž sa hovoriť pravdu a nenahovárať si, že klamstvom môžeš dosiahnúť niečo dobré. 3. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi, povedal Ján o Ježišovi. Buď aj ty celý deň pokorný.

Ján Krstiteľ

11. úloha (streda): Mária a Jozef

Máme sviatok Panny Márie - Nepoškvrnené počatie a tiež posledný deň Roku sv. Jozefa. Tak sa chceme dívať na tieto dva veľké vzory viery a učiť sa od nich poslušnosti aj lásky k Pánu Ježišovi. 1. vymysli otázku o Panne Márii aj sv. Jozefovi (môže byť aj ťažká); 2. urob nejako radosť Panne Márii aj sv. Jozefovi; 3. urob radosť aj ockovi a mamke.

Mária a Jozef

10. úloha (utorok): stratená ovečka

Pán Ježiš hovorí o stratenej ovečke, ktorú pastier hľadá, pretože je pre neho veľmi vzácna, kvôli nej zanechá 99 a ide hľadať tú jedinú - stratenú. Dnes chceme myslieť na takéto stretené ovečky. Tie, ktoré už zomreli, sú v očistci a potrebujú našu pomoc (môžeme navštíviť cintorín alebo sa za ne pomodliť). Vymysli spôsob, ako pomôcť strateným ovečkám tu na zemi a porozmýšľaj, čo všetko môžeme a máme robiť, aby sme sa raz nestali stratenou ovečkou aj my.

Stratená ovečka

9. úloha (pondelok): výmena úloh

Sv. Mikuláš, patrón dnešného dňa, je známy svojou štedrosťou, zvlášť známy je príbeh, ako obdaroval rodinu s troma dcérami, ktorým v noci dal každej mešec do okna. Aj preto zvykne vždy Mikuláš obdarovať deti, mladých aj ostatných, sladkosťami a dobrými vecami. Dnes si úlohy vymeníme. My niekoho obdarujeme. 1. Obdarujeme niekoho zo sladkostí, ktoré sme dostali na Mikuláša, ten človek o tom ani vedieť nemusí a ani nás nemusí poznať, môžeme mu urobiť radosť. 2. Obdarujeme niekoho nie hmotnou vecou (napr. úsmevom, dobrým slovom, rozhovorom, časom...) 3. Obdarujeme Pána Boha. Vymyslite ako (Bobrovčania môžu prísť na adoráciu do kostola od 09:00 do 17:00).

 

Výmena úloh

8. úloha (nedeľa): vyplnená dolina, znížený kopec

Ján Krstiteľ pripravoval cestu Pánu Ježišovi. Izaiáš napísal: "Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou." (Iz 40, 3-4) Vrch treba teda zarovnať a jamu vyplniť. Vrch nech znamená zlo v mojom živote a jama nedostatok dobra. Počas dňa premýšľaj, ktoré konkrétne zlo treba z tvojho života odstrániť (napr. odvrávanie, závislosť na počítači, zúrivosť...) a v ktorom dobre treba pridať (napr. poslušnosť, vytrvalosť...)

Vyplnená dolina, znížený kopec

7. úloha (sobota): Bohom povolaní

Dnes budeme myslieť na tých, ktorých si Pán Boh špeciálne povolal - na kňazov. Vymyslite modlitbu vlastnými slovami, napíšte do formulára a aj sa pomodlite, počas dňa sa pomodlite sv. ruženec, pričom obetujte jednotlivé desiatky za: 1. kňaza, ktorý vás krstil; 2. za vlastného pána farára; 3. za budúceho kňaza z farnostia aj tých, ktorí z farnosti pochádzajú; 4. za kňazov, ktorí opustili kňazskú službu a 5. za všetkých kňazov. 

Bonusová úloha: urobte akýkoľvek dobrý skutok voči kňazovi, ktorého si vyberiete (napíštu mu sms-ku, pošlite mu pozdrav, v mysli si naňho spomeňte, zavolajte mu - skúste byť kreatívni, niečo pekné vymyslite)

Bohom povolaní

6. úloha (piatok): zdieľaný úžas z krásy

Pán Ježiš vrátil zrak dvom slepcom, takže sa im otvorili oči a rozprávali o ňom po celom kraji (Mt 9, 27-31). Maj celý deň otvorené oči a obdivuj krásu okolo seba, všímaj si, čo všetko krásne Pán Boh stvoril a ako zázračne riadi svet. Ak sa Ti bude dať, choď sa prejsť vonku, vezmi si so sebou mobil a odfoť niečo, čo sa Ti veľmi páči (môže to byť aj doma). Potom to niekomu pošli (spôsob si vymysli) a môžeš pripísať aj chválu na Pána Boha, aký je veľký a dokonalý.

Zdieľaný úžas z krásy

5. úloha (štvrtok): poslušnosť

Skús celý deň počúvať na prvé slovo, prečítaj si dva úryvky zo Svätého písma (Gn 22, 1-14)(Lk 1, 26 - 38) (stačí prečítať označené verše) a rozmýšľaj, v čom Abrahám a Panna Mária boli poslušní Pánu Bohu a skús napísať, v čom by si chcel byť poslušný Pánu Bohu ty.

Poslušnosť

4. úloha (streda): vďačnosť

Pomodli sa (spoločne alebo sám) pred a po každom jedle, pokús sa naučiť pesničku pred a po jedle a preži celý deň vo vďačnosti Pánu Bohu aj iným za veci, ktoré často považujeme za samozrejmé. Nebuď skúpy na slovo "ďakujem".

Pesnička pred jedlom

Pesnička po jedle

Vďačnosť

3. úloha (utorok): priateľstvo s Bohom

Zisti, kedy si bol pokrstený, pomodli sa jeden desiatok ruženca (ktorý bol pokrstený v Jordáne) za tých, ktorí Ti darovali vieru, pomodli sa jeden desiatok ruženca (ktorý bol pre nás ukrižovaný) za tých, ktorých by si chcel priviesť k viere a skús zodpovedať na niekoľko otázok ohľadom krstu.

Priateľstvo s Bohom

2. úloha (pondelok): pozvanie k modlitbe

Pozvi niekoho na modlitbu pri adventnom venci. Môže to byť niekto z rodiny alebo aj online pozvanie (napr. na modlitbu ruženca o 20:00).

 

Pozvanie na modlitbu

1. úloha (nedeľa): dve predsavzatia

Porozmýšľaj nad sebou a zvoľ si adventné predsavzatie a popros niekoho, kto ťa dobre pozná, aby Ti on vybral jedno predsavzatie.

Moje predsavzatia