Farské misie 13. decembra - 21. decembra 2014

 

Sobota 13.12.2014

18:00

 • Spev a modlitba k Duchu Svätému
 

            Symbolické odovzdanie farnosti

 

            Modlitba za sväté misie

 

            Úvodná sv. omša s misijnou kázňou: Kde si Adam? Kázeň: Kde si Adam

 

Nedeľa 14.12.2014

8:00
 • sv. omša s misijnou kázňou: Generálna sv. spoveď
10:30
15:00
 • ruženec k Božiemu milosrdenstvu a po ňom stavovská náuka pre ženy
17:30
 • stretnutie s mládežou

 

Pondelok 15.12.2014

6:00
 • rorátna sv. omša s misijnou kázňou: Hriech
 

            dopoludnia: návšteva školy a obecného úradu

16:00
 • sv. omša za účasti detí: Hriech
18:00
 • sv. omša s misijnou kázňou: Obrátenie, po sv. omši stavovská náuka pre mužov
  Kázeň: Obrátenie

 

Utorok 16.12.2014

6:00
 • rorátna sv. omša s misijnou kázňou: Viera, po sv. omši katechéza pre seniorov
16:00
 • sv. omša za účastí detí: Eucharistia
18:00
 

            po sv. omši pobožnosť za zosnulých (priniesť si sviece)

 

Streda 17. 12. 2014

6:00
16:00
 • sv. omša za účatí detí: Môj priateľ Ježiš
18:00
 

            prednáška: "Katolícke manželstvo za dverami sprálne" Manželia z Ligy pár páru.

 

Štvrtok 18. 12. 2014

6:00
 • rorátna sv. omša s misijnou kázňou: Modlitba
18:00
 

            s požehnaním a rozdávaním Zeleného škapuliara, po sv. omši Adorácia na spôsob Taizé

 

Piatok 19. 12. 2014

6:00
 • rorátna sv. omša s misijnou kázňou: Utrpenie vo sv. omši s udelením sviatosti
 

            pomazania chorých s udelením a požehnaním červeného škapuliara

 
 • dopoludnia: návštevachorých vo farnosti s vysluhovaním sviatostí
18:00
              po sv. omši Krížová cesta na kalváriu

 

Sobota 20. 12. 2014

6:00
 • rorátna sv. omša s misijnou kázňou: Panna Mária
15:00
 • stretnutie s mládežou na tému: Láska a povolanie
18:00
              po sv. omši požehnanie a rozdávanie "Zázračnej medaily" Panny Márie
              divadielko v podaní vašich detí o sv. Kataríne Labouré
              predstavenie a založenie Združenia Zázračnej medaily s odovzdaním kaplnky

 

Nedeľa 21. 12. 2014

8:00
 • sv. omša s misijnou kázňou: Kríž
10:30
 
 • Záverečná pobožnosť:  zverenie farnosti pod ochranu Panny Márie,
              Te Deum + modlitba, požehnanie a uctenie misijného kríža