Novinky

Prvé sv. prijímanie

11.01.2020 03:43
Milý rodičia - v našej farnosti bude l. sv. prijímanie 10. mája 2020. Zodpovedne pipravujte svoje dieťa na túto veľkú udalosť, lebo od nej môže závisieť celý jeho život. Váš Ján K.

Požehnané vianočné sviatky

24.12.2019 12:00
Spievajte Pánovi pieseň novú; spievaj Pánovi, celá zem! Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. Zvestujte jeho spásu deň čo deň. Zvestujte jeho slávu pohanom a jeho zázraky všetkým národom. Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; nech more zahučí a čo ho napĺňa, nech plesá pole a všetko, čo je...

Zelná r.2020 bude v priamom prenose v televízii LUX

14.12.2019 10:18
Milí farníci - som veľmi šťastný, že sa nám podarilo vybavíť, aby naš odpust "ZELNÁ" bol v priamom prenose v televizíí LUX.Stane sa tak 16.08.2020.  Urobím  všewtko preto, aby sme boli trocha zviditeľnení, lebo naša kalvária si to...

Ešte 2 mesiace

14.12.2019 10:09
Milí moji farnici -ozývam sa aspoň takto prostredníctvom soc. siete.Moje liečba bude ešte trvať 2 - možno 3 mesiace. Už je mi smutno za Vami, za kostolom źa deťmi, celkovo za mojími farníkmi. Je mi smutno keď vidím v nedeľu plno áut okolo kostola a ja ležím na fare, lebo ja môžem len chodiť a ležať...

Spoločná sv. spoveď

11.12.2019 14:47
Spoločná svätá spoveď pred Vianocami bude v našej farnosti 19. decembra 2019 od 18:30 do 20:00 hod.