Čítania na mesiac Máj

6.5.

6. Veľkonočná nedeľa

8:00

Michal Stoklasa

10:30

Štefan Budzeľ

10.5.

Nanebovstúpenie Pána

7:00

Oľga Bucová

18:00

Jozef Gabura

13.5.

7. Veľkonočná nedeľa

8:00

Žofia Svetlaková

10:30

Beáta Jendrušaková

20.5.

Zoslanie Ducha Svätého

8:00

Mária Odrobiňaková

10:30

Anna Bucová

27.5.

Najsvätejšia Trojica

8:00

Anna Bineková

10:30

Janka Namislovská

Duchu Svätý príď z neba a vydať ráč zo seba žiaru svetla pravého,
žiaru svetla pravého.