Čítania na mesiac JÚN 2019

02. 06. 2019

7. veľkonočná nedeľa

08:00

Bystrík Dragoš

10:30

Andrej Namislovský

09. 06. 2019

Zoslanie Ducha Svätého

08:00

Janka Smolárová

10:30

Dávid Grebáč

16. 06. 2019

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

08:00

Žofia Svetláková

10:30

Ján Gerát

23. 06. 2019

12. nedeľa v cezročnom období

08:00

Mária Blažová

10:30

Jozef Gabura

30. 06. 2019

13. nedeľa v cezročnom období

08:00

Anna Bineková

10:30

Beata Jendrušáková