Čítania na mesiac september

9.9.2018 23. nedeľa v období cez rok 8:00  Jozef Kanderka
10:30  Oľga Bucová
16.9.2018 24. nedeľa v období cez rok 8:00  Ján Špuler
10:30  Anna Bucová
23.9.2018 25. nedeľa v období cez rok 8:00 Maria Odrobiňáková            
10:30  Štefan Budzeľ
30.9.2018 26. nedeľa v období cez rok 8:00  Mária Blažová
10:30  Monika Špulerová