1.11.2018

Všetkých svätých

8:00

 Jozef Jagelčák

10:30

 Mária Blažová

2.11.2018

Dušičky-verných

zosnulých

     7:30

 Katka Namislovská

17:00

 Štefan Budzeľ

4.11.2018

31. nedeľa v období cez rok

8:00

 Žófia Svetláková

  10:30

 Jozef Gabura

11.11.2018

32. Nedeľa v období

cez rok

8:00

 Janko Špuler

10:30

Beata Jendrušáková