Čítania na mesiac január 2020

 

1.1.2020

 

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

8:00

Bystrík Dragoš

10:30

Andrej Namislovský

5.1.2020

        

2.NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

8:00

Zuzana Špiláková

10:30

Dávid Grebáč

6.1.2020

 

ZJAVENIE PÁNA

8:00

Terézia Dragošová

10:30

Martin Beňuš

12.1.2020

 

KRST PÁNA

8:00

Monika Špulerová

10:30

Oľga Bucová

 

19.1.2020

 

2.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:00

Dávid Kozák

10:30

Ján Gerát

 

26.1.2020

 

3.NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:00

Mária Odrobiňáková

10:30

Jozef Gabura