1. sväté prjímanie

12.03.2018 17:53

1. sväté prjímanie v našej farnosti bude 13.05.2018.

Späť