Ako sa modliť ruženec?

01.10.2012 08:03

Ako sa modlí ruženec?

Prežehnáme sa znakom kríža so slovami:

      V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Potom nasleduje apoštolské vyznanie viery:

      Verím v Boha Otca všemohúceho....

Pri prvých piatich zrnkách sa modlíme úvodné modlitby:

      Otče náš;
      3 x Zdravas´ Mária

, po mene Ježiš sa postupne vkladajú úvodné tajomstvá;

      Sláva Otcu.

Potom začíname prvý desiatok:

      Otčenáš;
      10 x Zdravas´ Mária

, s príslušným tajomstvom po mene Ježiš;

      Sláva Otcu.

Dodatok: Fatimská modlitba:

      Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.


Máme štyri posvätné ružence (Radostný ruženec, Ruženec svetla, Bolestný ruženec, Slávnostný ruženec), každý obsahuje päť desiatkov (tajomstiev).
Každý ruženec má úvodné tajomstvá, ktoré sa modlia v troch úvodných Zdravasoch.
Aby sa z ruženca nestala bezduchá modlitba, je potrebné tajomstvá ruženca kontemplovať.


Radostný ruženec:

Úvodné tajomstvá:

        Ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
        Ktorý nech posilňuje našu nádej.
        Ktorý nech roznecuje našu lásku.

1. desiatok: Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
2. desiatok: Ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila.
3. desiatok: Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
4. desiatok: Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
5. desiatok: Ktorého si, Panna, v chráme našla.


Ruženec svetla:

Sformulovaný pápežom Jánom Pavlom II. 26.10.2002.

Úvodné tajomstvá:

        Ktorý nech je Svetlom nášho života.
        Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
        Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

1. desiatok: Ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.
2. desiatok: Ktorý zázrakom na svadbe v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
3. desiatok: Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľudí na pokánie.
4. desiatok: Ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia.
5. desiatok: Ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.


Bolestný ruženec:

Úvodné tajomstvá:

        Ktorý nech osvecuje náš rozum.
        Ktorý nech upevňuje našu vôľu.
        Ktorý nech posilňuje našu pamäť.

1. desiatok: Ktorý sa pre nás krvou potil.
2. desiatok: Ktorý bol pre nás bičovaný.
3. desiatok: Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
4. desiatok: Ktorý pre nás kríž niesol.
5. desiatok: Ktorý bol pre nás ukrižovaný.


Slávnostný ruženec:

Úvodné tajomstvá:

        Ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
        Ktorý nech riadi naše slová.
        Ktorý nech spravuje naše skutky.

1. desiatok: Ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2. desiatok: Ktorý slávne vystúpil do neba.
3. desiatok: Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
4. desiatok: Ktorý Ťa, Panna, vzal do neba.
5. desiatok: Ktorý Ťa, Panna, v nebi korunoval.

Späť