AKTUÁLNE USMERNENIA

15.11.2020 19:21

Aktuálne usmernenia platné od pondelka 16. novembra 2020

Podľa najnovších opatrení je opäť umožnené verejné slávenie sv. omši za účasti veriacich. Na slávenie však platí limit, že účasť veriacich nesmie prekročiť 50 percent kapacity miest na sedenie.

Vzhľadom na uvedené budeme slúžiť sv. omše podľa poriadku tak ako je uvedené vo farských oznamoch. S limitom počtu veriacich je potrebné počítať hlavne pri nedeľných sv. omšiach. S limitom počas všedných dní netreba počítať, nakoľko polovičná kapacita kostola na sedenie bude postačovať. Limit pre náš kostol je 125 veriacich. Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne.

Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou. V kostole je možné iba sedieť, nie stáť.

Stále platí dodržiavanie hygienických predpisov: dezinfekcia rúk, rúška, šachovnicové sedenie. Preto vás naliehavo prosíme, aby ste využívali miesta na sedenie aj v prednej časti kostola na lavičkách ako aj na chóre.


Stále platí zákaz zhromažďovania
Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.


Povinnosť dodržiavať hygienické opatrenie

Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia:

  • povinné sú rúška,
  • dezinfekcia pri dverách,
  • nepodávanie rúk,
  • nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou,
  • dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania,
  • rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti,
  • dezinfekcia použitých nádob
  • a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.


Seniori, chronicky chorí, rizikové skupiny: 
V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili.  
Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.  

 

(!) Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!

Späť