Bobrovská púť 2014

09.08.2014 22:15

Program na Bobrovskú púť 2014 - Zelnú

Piatok 15. 8. 2014

8:00 - Svätá omša v kostole, celebruje vdp. Ján Kekelák, kazateľ Peter Matis, Diakon

17:00 - Svätá omša na kalvárii, celebruje vdp. Eugen Ďubek, kazateľ Ján Kekelák

 

Sobota 16. 8. 2014

14:00 Sviatosť zmierenia až do konca svätej omše na kalvárii

15:00 Korunka Božieho milosrdenstva

16:00 Mariánske večeradlo

17:00 Krížová cesta na kalváriu

17:30 Svätá omša, celebruje don Juraj Kyseľ, salezián

22:00 120. výročie posviacky kalvárie Nanebovzatia Panny Márie - prezentácia

         Prednášajúci: vdp. Ján Kekelák

22:30 Fatimská sobota - pobožnosť rozjímania

00:00 Krížová cesta na kalváriu, vedie Peter Matis a Richard Balek

01:00 Celonočná adorácia

 

Nedeľa 17. 8. 2014

7:00 Ukončenie adorácie

7:30 Svätá omša v kostole, celebruje vdp. Ján Kekelák

10:00 Sprievod z kostola na kalváriu

         Slávnostná sv. omša, celebruje Mons. Anton Tyrol, generálny vikár

Späť