Bobrovská púť 2015

13.08.2015 15:40

Program Bobrovskej púte 2015

Sobota, 15. 8. 2015

14:00  Sviatosť zmierenia
15:00  Korunka Božieho Milosrdenstva
16:00  Mariánske večeradlo
17:00  Krížová cesta na kalváriu
17:30  Sv. omša, celebruje vdp. Blažej Dibdiak, dekan Námestovo
22:00  Prezentácia rehoľného života sestier sv. Vincenta, Lokca
23:00  Krížová cesta, vedie vdp. Roman Saniga, kaplán Mútne
00:00  Celonočná adorácia


Nedeľa, 16. 8. 2015

07:00  Ukončenie adorácie
07:30  Sv. omša, celebruje vdp. Ján Kekelák, farár Bobrov
10:00  Sprievod z kostola na kalváriu, Slávnostná sv. omša,
           celebruje Mons. Ján Duda, súdny vikár

 

Späť