BOHOSLUŽBY V KOSTOLOCH OBNOVENÉ

05.05.2020 19:02

Oznamujem veriacim farnosti, že od  stredy 6.5.2020 je povolené obnovenie verejného slávenia bohoslužieb.  Podľa usmernenia Konferencie biskupov Slovenska stále ostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a vo sviatky. To znamená, že účasť na bohoslužbách v kostole nie je povinná, ale dobrovoľná.  Zároveň, tak ako doteraz, budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom televízie a rozhlasu, ktoré sú pre veriacich platné tak, ako keby boli v kostole.

Je na vašom osobnom rozhodnutí, po zvážení možného rizika z ochorenia, či navštívite bohoslužby v kostole, alebo sa ich zúčastnite doma pri vysielaní z televízie alebo z rozhlasu.

Pre konanie bohoslužieb v kostole platia nasledovné obmedzenia:

- veriaci má povinnosť prísť do kostola a zotrvať v kostole s ochranným rúškom tváre

- pri vstupe do kostole si musí dezinfikovať ruky

- bude sa sedieť v každej druhej lavici v dvojmetrových odstupoch

- pri státí v kostole aj vonku pred kostolom je treba dodržať vzájomný 2-metrový odstup

- na znak pokoja sa nepodávajú ruky, stačí urobiť úklon

- sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nesmú byť spoločné modlitebné knižky a ružence

- sväté prijímanie sa bude dávať do rúk.

Na základe uvoľnenia obmedzení, budú sväté omše v našom kostole tento týždeň nasledovne:

- v stredu o 17.00 hod

- vo štvrtok o 17.00 hod.

- v piatok nebude

- v sobotu o 17.00 hod. s platnosťou na nedeľu

- v nedeľu o 8.00 hod. a o 10.30 hod.

Drahí bratia a sestry, chcel by som vás touto cestou vyzvať k trpezlivosti a vzájomnej ohľaduplnosti, keďže účasť na bohoslužbách má svoje obmedzenia a pravidlá, ktoré možno budú prinášať aj ťažkosti. Musíme si uvedomiť, že tieto pravidlá boli stanovené za tým účelom, aby sme si chránili nielen svoje zdravie, ale aj zdravie našich blížnych. Preto rešpektujme tieto obmedzenia tak, aby nedochádzalo k zbytočným sporom, prejavme pri tom láskavosť a obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery. Vopred vám za to ďakujem.

PhDr. Ján Kekelák

   správca farnosti

 

Späť