Domov - siedma katechéza MILOSRDNE

09.06.2016 11:42

Radosť - šiesta katechéza MILOSRDNE

„Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi..." (porov. Lk 15, 18)

 

Siedmu katechézu si môžete stiahnuť na tomto mieste alebo na stránke www.svetovednimladeze.sk.

 

 

Späť