Voľby do hospodárskej rady

23.01.2020 02:43

Bratia a sestry, 02.02. 2020 po sv. omšiach sa budú konaľ v našej farnosti voľby do hospodárskej rady. Ide o poradný orgán farára, ktorý v pripade, že ide o nejaké väčšie zmeny alebo opravy v majetkovej oblasti  farnosti- vyžaduje súhlas HR. Zvoľte si tých členov, ktorých uznáte za vhodných - 3 mená volia veriaci a dvoch vymenuje farár. Teda HR bude mať 5 členov. Kto by chcel vidieť stanovy HR nech príde na Fú .

Obálku dostanete do Vašej poštovej schránky. Na lístku je potrebné zakrúžkovať tri mená. Lístok aj s obálkou je potrebné vhodiť do kraice v kostole. 

Kandidáti do hospodárskej rady: 

  1. Jozef Gabura
  2. Jaroslav Kožienka
  3. Ján Brtko
  4. Milan Čajka
  5. Andrej Namislovský
  6. Tomáš Buc
  7. Bystrík Dragoš

S úctou ostáva Vás Ján K.

Späť