Liek - tretia katechéza MILOSRDNE

02.02.2016 13:16

Liek - tretia katechéza MILOSRDNE

„ ...lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja." (porov. Lk 1, 49 – 50)

 

Tretiu katechézu si môžete stiahnuť na tomto mieste alebo na stránke www.svetovednimladeze.sk

Späť