Logo Jubilea – Milosrdní ako Otec

03.01.2016 11:58
Logo spolu s mottom výstižne vyjadrujú Jubilejný rok. Slovami motta Milosrdní ako otec (citát z Lukášovho evanjelia 6, 36) – sa nám predkladá život milosrdenstva podľa príkladu Otca, ktorý od nás žiada, aby sme nesúdili a neodsudzovali, ale aby sme odpúšťali a preukazovali lásku a odpustenie bezhranične (porov. Lk 6, 36-37). Logo, ktorého autorom je jezuitský páter Marko I. Rupnik, prestavuje akoby malú teologickú sumu na tému milosrdenstvo. Ukazuje totiž obraz Syna – pre prvotnú Cirkev veľmi blízky, ktorý nesie na pleciach strateného človeka, čím poukazuje na lásku Krista, ktorý završuje tajomstvo svojho vtelenia vykúpením. 
 
Obraz je vytvorený takým spôsobom, aby ukazoval Dobrého pastiera, ktorý sa dotýka až do hĺbky tela človeka, pričom to robí s takou láskou, ktorá mení jeho život. Okrem toho je tu ešte jeden aspekt, ktorý si musíme všimnúť: Dobrý pastier vo svojom obrovskom milosrdenstve nesie na sebe ľudstvo, ale jeho oči sú spojené s očami človeka. Kristus hľadí Adamovými očami a Adam zasa Kristovými. Každý človek tak objavuje v Kristovi nového Adama, svoju vlastnú ľudskosť a tiež budúcnosť, ktorá ho čaká, kontemplujúc v Kristovom pohľade Otcovu lásku.
 
Celá scéna je umiestnená do tvaru tzv. mandorly. Táto forma je tiež veľmi blízka starovekej a stredovekej ikonografii a pripomína, že v Kristovi sú prítomné dve prirodzenosti: božská a ľudská. Tri sústredné elipsy, zobrazené vo farbách, ktoré sú postupne smerom von svetlejšie, naznačujú pohyb Krista, ktorý vyslobodzuje človeka z noci hriechu a smrti. Na druhej strane skutočnosť, že farby sú čím ďalej tým tmavšie, poukazuje na nepreniknuteľnú Otcovu lásku, ktorý všetko odpúšťa. (Zdroj: www.iubilaeummisericordiae.va Preložil: Stanislav Gábor)
Späť