Katechézy - MILOSRDNE

14.01.2016 12:56

 

Rada Konferencie biskupov Slovenska pre mládež a univerzity na stránke svetovednimladeze.sk bude zverejňovať postupne katechézy v rámci prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove a taktiež Svätý rok milosrdenstva.

Katechézy sa budú skladať z piatich častí:

Listy mladým píšu kňazi alebo zasvätené osoby, ktoré v hľadaní oázy milosrdenstva nechcú kráčať púšťou sami... Dominikán Bruno Donoval OP, biblista František Trstenský, kňazi ponorení do služby mladým Juraj Karcol, Karol Vallo, Peter Mihálik a Milan Zaleha, popularizátor Teológie tela Róbert Neupauer a rehoľné sestry Siarda Peticová z Kongregácie sestier premonštrátok a Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenstiev.

Z Písma je rubrika s úryvkami zo Svätého Písma k objavíme milosrdného samaritána, márnotratného syna, cudzoložnicu, ktorú Ježiš ochráni pred kameňovaním, stratené ovce aj drachmy a mnohé ďalšie poklady Písma...

Aktivity obsahujú podrobne rozpracované originálne nápady na stretká a hodiny náboženstva. Je to jedna z najcennejších metodických častí týchto katechéz, pretože všetky aktivity vznikajú špeciálne ku listom Milosrdného roka.

Z prameňa milosrdenstva sú citáty z Denníčka sestry ktoré pripravujeme spolu so sestrami z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva. Piktogram tejto časti katechéz pripomína časť loga Svetových dní mládeže v Krakove, symbolizujúci prúdy vytekajúce z Ježišovho srdca – symbol milosrdenstva. Je to spoločný výtvarný prvok Milosrdného roka a SDM.

Adorácia je úplne nová časť katechéz. Obsahuje pripravené zamyslenia, texty z Písma, modlitby, prosby a piesne na eucharistickú adoráciu.

Akronym MILOSRDNE je zložený zo začiatočných písmen deviatich slov, ktoré sú názvami našich deviatich katechéz Milosrdného roka. Zverejníme ich vždy na konci mesiaca.

M ako Matka /29. 9. 2015/
I ako Ilúzia /27. 10. 2015
L ako Liek /24. 11. 2015/
O ako Odpustenie /22. 12. 2015/
S ako Stôl /26. 1. 2016/
R ako Radosť /23. 2. 2016/
D ako Domov /29. 3. 2016/
N ako Náklonnosť /26. 4. 2016/
E ako Evanjelium /31. 5. 2016/

Späť