Misie v našej farnosti

03.11.2014 15:19

Ľudové alebo inak nazývané aj „farské“ misie sú akýmisi duchovnými cvičeniami pre celú farnosť. Nie každý má totiž možnosť odísť z domu, od rodiny a povinností a utiahnuť sa na niekoľko dní do ticha exercičného domu pre obnovenie svojho vzťahu s Bohom. S ľudovými misiami prichádza Boh k nemu.

Hlavným cieľom misií je aby sa každý člen farského spoločenstva posilnil vo viere, oduševnil za evanjelium, napravil narušené vzťahy s blížnymi a hlavne zamiloval si Ježiša a jeho Cirkev. Nezanedbateľný je aj evanjelizačný aspekt misií, čiže úsilie o ponúknutie krásy kresťanskej viery tým, ktorí ju už zanechali alebo sa k nej nedostali.

Program Bobrovských farských misií, ktoré sa budú konať v dňoch od 13. 12. do 21. 12. 2014 si  môžete pozrieť tu .

Späť