Náklonnosť - ôsma katechéza MILOSRDNE

09.06.2016 11:44

Náklonnosť - ôsma katechéza MILOSRDNE

„Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš ..." (porov. Jn 8, 11)

 

ôsmu katechézu si môžete stiahnuť na tomto mieste alebo na stránke www.svetovednimladeze.sk.

 

Späť