Národný týždeň manželstva

20.02.2022 21:08

V dňoch 14. – 20. februára 2022 prebiehal na Slovensku Národný týždeň manželstva (NTM). Aj v Bobrove sme sa snažili prehĺbiť vzťahy manželov našej farnosti. Hlavným bodom celého týždňa aj každého dňa bola svätá omša s kázňami zameranými na manželskú lásku a vzájomný rast vzťahu medzi mužom a ženou. Na sviatok sv. Valentína dostali manželia malý darček, ktorý symbolizoval hlavnú tému NTM: manželský trojuholník? – oddanosť, blízkosť a vášeň. V utorok doobeda sa modlili manželia za manželov pred sviatostným Kristom, večer sme sa stretli s čelovkou na bežkách. Na detskú sv. omšu v stredu rodičia deťom pripravili kostýmy svätých, ktorých nám pri kázni predstavili. Vo štvrtok pri večernej moderovanej adorácii sa opäť modlili manželia za manželov. V piatok po sv. omši 19 párov v priestoroch Janči catering strávilo romantický večer pri spoločnej večeri a zábavnom programe. Mladí sa zatiaľ venovali deťom, ktoré prišli na program so svojimi rodičmi. V sobotu manželov svojou prítomnosťou a slovami povzbudil dp. Ján Bystriansky, bývalý námestovský kaplán, toho času pôsobiaci v Univerzitnom pastoračnom centre v Ružomberku a ktorý má tiež spolu s dp. Róbertom Neupauerom na starosti pastoráciu rodín a manželstiev v našej diecéze. Pri sv. omši si manželia obnovili manželské sľuby a na záver bola krátka diskusia s kazateľom. Celý týždeň sme zakončili krížovou cestou na kalvárii, ktorú organizovala farnosť Rabča. Zaujímavosťou bol spôsob jednotlivých zastavení: manžel niesol kríž a manželka čítala zamyslenie. Po nej miestna telocvičňa praskala vo švíkoch, pretože nielen deti a mladí, ale aj ich rodičia využili príležitosť zahrať si futbal, volejbal a florbal. Hrali otcovia a mamy s deťmi. Pre menšie deti boli tiež pripravené aktivity. A tak sme prežili krásny týždeň, ktorý prehĺbil nielen vzťahy manželov, ale aj upevnil vzťahy v našej farnosti.

Späť