Nová prax upratovania kostola

28.05.2020 07:52

BS - na zasadnutí Hospodárskej rady sme upustili od vyberania peňzí podomovým spôsobom a zhodli sme sa, že peniaze na upratovanie kostola alebo upratrovačku  - vhodíte v obálke, ktorá bude podpisana  menom a priezviskom do krabice na to pripravenej.

Krabica bude v kostole. Prosím aby ste prispelí Vy, ktorý máte službu upratovať kostol a ste napísaný v skupinách Ak môžte alebo podľa Vaších možnosti prispejte. A tak vlastne podpiríte aj réžiu kostola:Kvey,liturgicé potreby Takže už nebude zbierky na kostol /okrem Energie/ BS - týmto sa oslobodíte od služby upratovať kostol. Verím že táto prax bude osožná pre nás všetkých. Vďaka za pochopenie.

Ján Kekelák

Späť