Novoročné stretnutie miništrantov

15.01.2020 06:43

Milý pomocníci oltára.

Srdečne Vás pozývam na stretnutie miništrantov na Sobotu 25.01. 2020 o 10.00 hod. Môžu prísť aj rodičia- sú vítaní. Program začneme krátkou katechézou.Rozhovor s kňazom a približne o 11.00 začne fašiangové občersvenie. / tajomstvo farára/. Prosím všetkých miništrantov, aby si vyhradili na to čas a priestor. Všetci ste na fare vítaní. Pripomínam, že to nebude len o povinnostiach, ale aj fašiangové stretnutie vzácnych služobníkov Pánovho oltára. Prijmite moje pozvanie... Váš Ján K. farár

Späť