Odpustky v roku viery

20.10.2012 06:46

Inštrukcia spišského diecézneho biskupa o udeľovaní odpustkov v Roku viery v Spišskej diecéze

Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal Inštrukciu o udeľovaní odpustkov v Roku viery v Spišskej diecéze, v ktorej, na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie s názvom Urbis et Orbis, stanovuje miesta a dni pre získanie úplných odpustkov v Roku viery. Zároveň diecézny biskup udeľuje špeciálne právomoci kňazom, ktorí budú počas Roka viery v určených kostoloch vysluhovať sviatosť zmierenia. V Inštrukcii sú aj špeciálne nariadenia a odporúčania. Inštrukciu si môžete prečítať tu: Odpustky v Roku viery.pdf (1,4 MB)

Späť