Oznam pre farníkov, ktorí chodili na diecéznu školu viery

27.05.2020 13:28

V odkaze Vám zo Spišskej Kapituly posielame ostatné materiály k 2. ročníku Diecéznej školy viery.
Ide o 8. Božie prikázanie.

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=e-RE3-FBwHE&feature=youtu.be

Prezentácia: 8. Božie prikázanie-ppt.ppt

Prednáška:8. Božie prikázanie

Všetkým vám oznamujem, že certifikát po splnení podmienok, dostanete na farskom úrade v Bobrove a zároveň vám gratulujem.

S úctou Ján Kekelák

Späť