Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí. 3.ročník

22.01.2021 17:43

Oznamujem ako farár tejto farnosti naším rodičom - prvoprijímajúcich detí, že prvé sv. prijímanie v Bobrove bude 23.mája 2021. Rodičia deti, ktoré boli pokrstené v inej farnosti - nie v Bobrove- nech si zadovážia krstný list z farnosti, kde boli pokrstené.Takýto krstný list podpísaný a opečiatkovaný doniesť na farský úrad v Bobrove.

Späť