Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí, vynovenie kostola

15.04.2020 18:39

Dnes 15.4. 2020 máme na Orave krásny slnečný, ale trochu chladný deň. Chcem Vám oznámiť dve informácie.

  1. Už v Januári sme vyhlásili termín  prvého sv. prijímania na nedeľu 10. 5. 2020. Dnes som sa rozhodol tento termín zmeniť na 21.6. 2020. Robím to preto, aby prvoprijímajuce deti mohli radostne prežiť tento veľký deň svojho života. Verím že vtedy už bude situácia skonsolidovaná.
  2. Potom Vám chcem oznámiť, že sme vynovili náš kostol z vnútra. Lavice sa vybrúsili, zatmelili,a natreli základnou a potom povrchovou farbou. Zároveň ďakujem všetkým, ktorí sa obetovali a toto pomohli s láskou k Bohu a Panne Márii urobiť. Taktiež sa urobili nové sedačkové vložky do lavíc. Aj toto dokazuje, že farnosť Bobrov je duchovne života schopnou farnosťou, lebo má duchovne životaschopných veriacich, na čo som poukazoval vo svojich viacerých predchádzajúcich statusoch.

Bol by som veľmi rád keby niektorí veriaci prispeli finančne na tento účel.. číslo farského účtu: SK37 0900 0000 0000 5417 9560 O dátume birmovky sa včas dozviete. Zatiaľ sa učte otázky na birmovku.
Pekný deň prajem priatelia. Váš farár Ján K.

 


 

Späť