Pastorácia rodín a manželstiev počas Bobrovskej púte

03.07.2019 10:16

Na Bobrovskej púti, 17. augusta 2019 bude počas sobotného programu v čase od 21:30 prebiehať prednáška, ktorú povedie ThLic. Róbert Neupauer. Prednáška sa bude týkať pastorácie rodín a manželstiev. 

ThLic. Róbert Neupauer je kňazom Spišskej diecézy. Narodil sa v roku 1981 v Krompachoch, rodákom je zo Spišských Vlachov. Teologické štúdia absolvoval v rokoch 1999 - 2005 v Spišskom Podhradí. Pôsobil ako kaplán v Spišskej Novej Vsi a v Markušovciach. V rokoch 2010 - 2013 absolvoval štúdiá na Pápežskom inštitúte Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny, kde získal licenciát z katolíckej teológie. V súčasnosti je poverený pastoráciou rodína a manželov v Spišskej diecéze. 

Späť