Požehnané vianočné sviatky

24.12.2019 12:00

Spievajte Pánovi pieseň novú;
spievaj Pánovi, celá zem!
Spievajte Pánovi, velebte jeho meno.
Zvestujte jeho spásu deň čo deň.
Zvestujte jeho slávu pohanom
a jeho zázraky všetkým národom.
Tešte sa, nebesia, plesaj, zem;
nech more zahučí a čo ho napĺňa,
nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. 
I zajasajú všetky stromy lesa
pred tvárou Pána, že prichádza,
že prichádza súdiť zem.
Spravodlivo bude súdiť zemekruh
a národy podľa svojej pravdy.

 

Prajeme Vám požehnané vianočné sviatky. 

 

Späť