Program denného tábora pre birmovancov

14.08.2019 21:24

Utorok, 20. 8. 2019

  6:30 – sv. omša
  7:00 – odchod autobusu z námestia. Výlet do Vysokých Tatier a Popradu. Potrebné je zobrať si tenisky, desiatu a podľa možností nejaké drobné.

Streda, 21. 8. 2019

  8:30 – sv. omša
  9:00 – raňajky v kultúrnom dome
  9:45 – film „Nebo nie je výmysel“
11:30 – osobné voľno
12:00 – obed v kultúrnom dome
13:00 – krížová cesta na kalváriu
14:00 – záver

Štvrtok, 22. 8. 2019

  9:00 – sv. omša
  9:30 – súťaž – orientačný beh Bobrovom
12:00 – guľáš na farskom dvore
14:00 – záver
 

 

Späť