Prvé sv. prijímanie

11.01.2020 03:43

Milý rodičia - v našej farnosti bude l. sv. prijímanie 10. mája 2020.

Zodpovedne pipravujte svoje dieťa na túto veľkú udalosť, lebo od nej môže závisieť celý jeho život.

Váš Ján K.
Späť