Repete

09.01.2021 03:41

Drahí moji farníci.

    Pozdravujem Vás a opäť prajem do Nového roku, aby sa nám splnilo včetko, po čom túžime. 
Situácia v našom štáte nie je dobrá. Máme epidémiu, policajti chytajú zlodejov a diabol má z toho radosť, že sa na tomto chaose podieľajú aj veriaci kresťania. Tak, ako vo všetkých odvetviach prichádza kríza hospodárstva, tak aj našu farnosť zasiahla kríza nie duchovná, etická, mravná, ale kríza finančná.

 Naša farnosť funguje z Vašich príspevkov do zvončeka. Týždenne 312€-330€, z toho platíme: liturgické potreby, kvety, kúrenie, sviečky, omšové víno, hostie, prostriedky na pranie, metly, vedrá... Preto ak Vy , ktorí ste viac finačne nezávislí, prosím prispejte aspoň malou čiastkou na réžiu kostola. V tomto roku plánujeme urobiť osvetlenie kostola, ktoré bude hotové koncom januára a začiakomm februára.

Farský účet: SK37 0900 0000 0000 5417 9560

Plán na najbližšie mesiace:

  • Nové osvetlenie kostola

  • Oprava pomníkov kňazov pochovaných v Bobrove

Späť