Slávenie bohoslužieb s účasťou veriacich od 19.4.2021

17.04.2021 20:12

Od pondelka 19.4.2021 sa budú môcť opäť sláviť bohoslužby s účasťou veriacich, avšak s určitými pravidlami, ktoré sú zverejnené na TK KBS, a ktoré vám chceme sprostredkovať aj takýmto spôsobom.

 

1. Pre vstup na bohoslužby, ako aj na obrady krstu, sobáša a pohrebu sa veriaci nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu.

2. Počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu "jedna osoba na 15 m2" z plochy priestoru kostola.

    (Toto pravidlo platí nielen pre bohoslužby, ale aj pre sväté omše spojené s vysluhovaním obradu krstu, sobáša a pohrebné sväté omše, resp. iba obrady krstu, sobáša a pohrebu, ako aj pre tzv. "individuálnu duchovnú starostlivosť".)

Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 osôb.
Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

3. Ostatné pravidlá poznáme už z predchádzajúcich usmernení, ktoré stále platia:

  • vstup a pobyt v kostole umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
  • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
  • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
  • dodržiavať respiračnú etiketu,
  • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
  • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
  • striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku; v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky,
  • zakazuje sa podávanie rúk,
  • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou.

 

Späť