Stôl - piata katechéza MILOSRDNE

02.02.2016 13:18

Stôl - piata katechéza MILOSRDNE

„Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj" (Ž 23, 5)

 

Piatu katechézu si môžete stiahnuť na tomto mieste alebo na stránke www.svetovednimladeze.sk

Späť