Sv. omše v období pandemie

16.10.2020 17:34

Oznamy  plus

Obrady v našej farnosti sa budú vysluhovať podľa týchto pravidiel:

  • svätej omše sa môže zúčastniť 6 osôb vrátane kňaza, to znamená, že účastným na sv. omši bude u nás kostolník a 4 osoby z rodiny, za ktorú bude obetovaná sv. omša.
  • obrady v kostole ako krst a sobáš môžu byť za účasti 10 osôb z rodiny, za ktorú bude obrad vysluhovaný
  • pohrebné obrady na cintoríne môžu byť za účasti verejnosti, avšak musia byť zabezpečené 2 m bezpečnostné odstupy a prítomní musia mať rúška.

Podľa týchto pravidiel už budú vysluhované nasledovné sv. omše :

  • zajtra (t. j. v sobotu) bude len sobáš o 15:00 hodine
  • v nedeľu bude sv. omša o 8. hodine ráno za zdravie Adriany, ktorá sa dožíva 50 rokov
  • druhá sv. omša bude o 10.30 hodine za + Tomaš Buc

Sväté omše na budúci týždeň budú nasledovne:

Pozri F.O. na stránke

 


 

Späť