Veľkonočný pozdrav

20.04.2019 22:56

Ježiš ukazuje svojim učeníkom službu ako cestu, ktorou treba kráčať, aby sme žili vieru  v neho a vydávali svedectvo o jeho láske. (Svätý Otec František)

 

Prajeme Vám požehnanú Veľkú noc plnú radosti a nádeje zo zmŕtvychvstania Pána. 

Späť