výsledky volieb do HR farnosti Bobrov

02.02.2020 16:51

Milý farníci. Dnes sa uskutočnili voľby do HR farnosti Bobrov. HR ma byť napomocná farárovi pri prestavbách, oprávách a zveľaďovaní farnosti. Je to len poradný orgán a nie kontrolný.Členovia majú vo všetkom rešpektovať farára a riadiť sa jeho pokynmi../ Viac.. stanovy HR pre Spíšskú diecézu...2018 str. 9./ Vyľby -výsledok. 1. Bystrik Dragoš, 2. Jaroslav Kožienka st., 3. Jozef Gabura, Títo traja sú volení veriacimi a dvoch som vymenoval ja, ako fárár.4. Andrej Namislopvský, 5. Milan Čajka.Novej  HR prajem veľa zdravého rozumu. aby sme zodpovedne pracovali pre dobro farnosti. O.A.M.D.G.

Späť