Začal sa Rok viery

20.10.2012 07:55

Ježiš povedal učeníkom:
„Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu:
‚Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.‘
A on znútra odpovie: ‚Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.
‘Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje.
Aj ja vám hovorím:

Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
Lebo každý, kto prosí, dostane,
a kto hľadá, nájde,
a kto klope, tomu otvoria.
Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada?
Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna?
Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom,
o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“
(Lk 11, 5-13 liturgické čítanie na dnešný deň)

***

11. októbra sa začal Rok viery.
A k viere patrí aj prosba,
aj hľadanie,
aj klopanie...
Adresu, kde nájdeme pomoc, pravdu, tie najsprávnejšie dvere, poznáme.
Tak už len vykročiť!
Aj o polnoci.

---------------

Benedikt XVI. vyhlásil Rok viery apoštolským listom Porta fidei. Začína sa 11. októbra 2012 - na 50. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu a potrvá do 24. novembra 2013. Podľa apoštolského listu má Rok viery dopomôcť k novému obráteniu k Pánovi Ježišovi a k znovuobjaveniu viery, aby sa všetci členovia Cirkvi stali dôveryhodnými a radostnými svedkami zmŕtvychvstalého Pána v dnešnom svete a boli schopní ukázať „dvere viery“ mnohým hľadajúcim.

Na diecéznej úrovni má byť Rok viery „obnovenou príležitosťou kreatívneho dialógu medzi vierou a rozumom prostredníctvom sympózií, konferencií a špeciálneho štúdia najmä na katolíckych univerzitách, ako aj priaznivým časom pokánia, počas ktorého budeme žiadať Božie odpustenie, aj a najmä za hriechy proti viere.“

Späť