Zamyslenia na Rok viery

20.10.2012 06:47

Spišský diecézny biskup vydal Zamyslenia pre Jubilejný rok a Rok viery

Spišský biskup Mons. Štefan Sečka vydal Zamyslenia spišského biskupa na Jubilejný rok a Rok viery. Zamyslenia sú zostavené formou príhovorov otca biskupa určených na každý mesiac s konkrétnym dátumom až do konca roka 2013. Kňazi môžu ponúknuté zamyslenia využiť pre prípravu homílií alebo katechéz vo farnostiach. Inštrukcia diecézneho biskupa obsahuje aj rodinnú pobožnosť, modlitby, prosby, litánie k svätým z nášho územia, ako aj meditácie, čítania a krátke katechézy, ktoré je možné použiť pri adoráciách a iných pobožnostiach. Publikácia je pristupná tu: Zamyslenia na Rok viery.pdf (997,2 kB)

Späť