Zmena termínu miništrantského stretnutia

22.01.2020 15:05

Milý moji miništranti - nakoľko musím isť na pohreb saleziánského kňaza dona Jozefa Sobotu, naše stretnutie sa odkladá na budúcu sobotu. jE MI TO ľúTO, ale smrť si nevyberá. Teda stretnutie ktoré malo byť c sobotu 25,02, bude 1.02.2020 o 10. hod. Všetkých Vás popzdravujem a ďakujem za úpochopenie. Váš farár Ján Kekelák                        

Späť