Ciele a tézy

 

CIELE

Priblíženie kresťanstva
Kresťanstvo je veľmi bohaté a pestré na kultúrne i duchovné hodnoty. Projekt „Noc kostolov“ chce ponúknuť tieto hodnoty nenúteným spôsobom všetkým ľuďom. Zmyslom podujatia je, aby sa každý účastník obohatil o pozitívnu skúsenosť spojenú s kresťanstvom a Cirkvou.

Priestor na stretnutie
Kresťanstvo je náboženstvo vzťahov. Aj preto chce projekt „Noc kostolov“ vytvoriť priestor na stretnutie v atmosfére, ktorú „Noc kostolov“ vytvára. Návštevníci majú možnosť stretnúť sa s kresťanstvom prostredníctvom rozhovoru, hudby, umenia či zážitku.

Otvorenosť
Kresťanstvo pozýva k sebe všetkých, projekt „Noc kostolov“ je určený pre čo najširšiu verejnosť, bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, reč či vierovyznanie. Kultúrne pozadie programu, sprístupnenie bežne neprístupných miest a atmosféra noci môžu byť pre všetkých dobrou motiváciou zúčastniť sa.

Spoločenský a kultúrny dosah
Kresťanstvo sa výrazným spôsobom podieľa na spoločenskom a kultúrnom živote našej spoločnosti. Projekt „Noc kostolov“ chce prezentovať nielen vzácne budovy, interiéry, sochy a obrazy kostolov, ale aj iné kultúrne dimenzie kresťanstva, ktoré majú celospoločenský dosah.

Pokračovanie noci
Kresťanstvo je náboženstvo ponúk, ktoré k sebe neustále pozýva všetkých ľudí. Podujatie „Noc kostolov“ chce odhaliť všetkým zúčastneným ďalšie ponuky, nechce byť len jednorazovým podujatím. Atmosféra a program podujatia môže účastníkov vtiahnuť do ďalších rôznych aktivít vo farnosti počas roka.

 

TÉZY

Zapojenie miestneho spoločenstva
Program by mali tvoriť všetci ľudia ochotní zapojiť sa. Zmyslom nie je objednať a zaplatiť nejakú známu celebritu, ktorá by urobila super kvalitný kultúrny program a zábavu. Ide predovšetkým o zapojenie miestneho spoločenstva v čo najväčšej miere.

Motivácia ľudí
Projekt „Noc kostolov“ by mal vytvárať priestor pre ľudí, ktorí sú motivovaní robiť niečo dobré pre druhých. Projekt chce byť zároveň inšpiráciou, z ktorej môžu všetci čerpať.

Rozvoj osobností a príležitosť na rast
Noc kostolov vytvára príležitosť na rozvoj osobnosti. Príprava takéhoto podujatia v sebe zahŕňa spoznanie a spoluprácu s novými ľuďmi, komunikáciu a tímovú prácu, vznik nových situácií, v ktorých sa človek bude musieť vynájsť. Účastníci sa dozvedia, naučia a zažijú niečo nové, čo ich posunie ďalej.

Dobrovoľne
Noc kostolov je založená na spolupráci dobrovoľníkov ochotných urobiť niečo dobré pre druhých. Je na farnostiach, či sa do podujatia zapoja a aký spôsob si zvolia.

Koordinácia
Noc kostolov je prepojená jednotným vizuálnym štýlom a termínom v rôznych krajinách. Na Slovensku v Trnavskej arcidiecéze je centrálnym koordinátorom Arcibiskupský úrad, ktorý spolupracuje so sieťou koordinátorov v jednotlivých dekanátoch a farnostiach.

Ekumenicky
Noc kostolov umožní návštevníkom prežiť rozmanitosť kresťanských cirkví a náboženského vyjadrovania. Spolu s katolíckou Cirkvou sa jej môžu zúčastniť kresťanské cirkvi, ktoré sú členmi Ekumenickej rady Cirkví.

Zadarmo
V priebehu Noci kostolov budú otvorené kostoly a ponúknuté programy pre všetkých návštevníkov zadarmo. Je možné zadarmo navštíviť kostoly, zúčastniť sa koncertov, komentovaných prehliadok a všetkých sprievodných programov prebiehajúcich počas Noci kostolov.