Pozdrav otca biskupa

 

Pozdrav Mons. Štefana Sečku, spišského biskupa

Mons. Štefan Sečka, spišský biskupUvedomujem si, že mnohé chrámy našej Spišskej diecézy sú na prvom mieste bohoslužobnými miestami. Ale konštatujem, že sú aj miestom úžasnej koncentrácie umenia a vyjadrenia viery stredovekých umelcov, ktorí svojou činnosťou a jej vyjadrením predkladajú hĺbku svojej viery. Mnohé naše kostoly z obdobia gotiky vyjadrujú hlbokú pravdu Božej lásky k človekovi. Tie však nemajú byť prístupné len veriacim, ale všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorých môžu osloviť. Tak ako hovorí terajší Svätý Otec Benedikt XVI.: ."..môžu by nástrojom novej evanjelizácie". Vnímam tento projekt ako výzvu osloviť tých, ktorí sú neďaleko, sú blízko a predsa nie s nami. Som presvedčený, že napomôže vidieť veci s nadhľadom a v pravde.


+ Štefan Sečka, spišský biskup