V mesiacoch máj - september sa v našej farnosti bude každú prvú nedeľu konať sv. omša na kalvárii.

Podrobný rozpis sv. omší:

 

7. 5. 2017

4. 6. 2017

2. 7. 2017

6. 8. 2017

12. 8. 2017 - zelná

13. 8. 2017 - zelná

15. 8. 2017 - zelná

15. 9. 2017