Život vo farnosti

Bobrovské prázdniny

13.03.2022 21:09
V čase jarných prázdnin sme v našej farnosti pripravili program nielen pre deti, ale aj ich rodičov. V pondelok športovci Marek a Andrej zabavili deti športovými aktivitami v telocvični, nemohol chýbať ani typický futbal. Po večernej sv. omši v kultúrnom dome pre...

Národný týždeň manželstva

20.02.2022 21:08
V dňoch 14. – 20. februára 2022 prebiehal na Slovensku Národný týždeň manželstva (NTM). Aj v Bobrove sme sa snažili prehĺbiť vzťahy manželov našej farnosti. Hlavným bodom celého týždňa aj každého dňa bola svätá omša s kázňami zameranými na manželskú lásku a vzájomný rast vzťahu...