Novinky

Voľby do hospodárskej rady

23.01.2020 02:43
Bratia a sestry, 02.02. 2020 po sv. omšiach sa budú konaľ v našej farnosti voľby do hospodárskej rady. Ide o poradný orgán farára, ktorý v pripade, že ide o nejaké väčšie zmeny alebo opravy v majetkovej oblasti  farnosti- vyžaduje súhlas HR. Zvoľte si tých členov, ktorých uznáte za vhodných -...

Zmena termínu miništrantského stretnutia

22.01.2020 15:05
Milý moji miništranti - nakoľko musím isť na pohreb saleziánského kňaza dona Jozefa Sobotu, naše stretnutie sa odkladá na budúcu sobotu. jE MI TO ľúTO, ale smrť si nevyberá. Teda stretnutie ktoré malo byť c sobotu 25,02, bude 1.02.2020 o 10. hod. Všetkých Vás popzdravujem a ďakujem za úpochopenie....

Púť do Nitry

19.01.2020 16:34
BS - aj tento rok vas srdečne pozývame na Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov do Nitry, ktorý sa uskutoční 15.februára. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Márie Jendrušákovej. Cena za dopravu je 11 eur.

Povinnosť Birmovanca

15.01.2020 18:18
Milý priateľ birmovanec ! V septembri Ťa čaká sv. birmovania- teda  jej prijatie !!! Tvojou povinnosťou je teda chodiť na náuky a na sv. omše.Budem si dobre všímať a aj sa dozviem, kto to flákal a kto sa zodpovedne pripravoval. Aj vodičák keď budeš robiť - budeš sa musieť učiť a chodiť na...

Novoročné stretnutie miništrantov

15.01.2020 06:43
Milý pomocníci oltára. Srdečne Vás pozývam na stretnutie miništrantov na Sobotu 25.01. 2020 o 10.00 hod. Môžu prísť aj rodičia- sú vítaní. Program začneme krátkou katechézou.Rozhovor s kňazom a približne o 11.00 začne fašiangové občersvenie. / tajomstvo farára/. Prosím všetkých miništrantov, aby si...