Veľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

Piatok - 31.3. - Oravská Polhora - 13:30 - 16:30, 

                           Oravská Jasenica - 19:00 - 20:30

Sobota - 1.4. - Námestovo - 09:00 - 11:45

                          Mútne - 13:30 - 16:00

Nedeľa - 2.4. - Rabča - 13:30 - 16:00

Pondelok - 3.4. - Rabčice, Klin - 14:00 - 16:30

                              Zubrohlava, Sihelné - 19:00 - 20:30

Utorok - 4.4. - Oravské Veselé, Bobrov - 19:00 - 20:30

Streda - 5.4. - Námestovo - 19:00 - 20:30

zoomový ruženec 19:30

aplikácia ZOOM, ID: 873 130 5851, heslo: ruzenec