Farská púť do Svätej zeme

v nedele o 10:30 zatiaľ sv. omše v kostole

Kruciáta Bobrov 2022

Pozývame Vás zapojiť sa do aktivity obety, ktorú sme nazvali Kruciáta Bobrov 2022. Na sviatok Obetovania Pána 2022 chceme Pánu Bohu odovzdať na dobu jedného roka (je možné sa pripojiť aj na kratší časový úsek) náš záväzok nepiť alkoholické nápoje (možno pridať aj neponúkať a nekupovať alkoholické nápoje). Silná motivácia môže výrazne pomôcť v našom rozhodnutí aj v jeho vytrvaní, môžeme to teda obetovať za našu farnosť, mládež či deti, rodiny, za príbuzných, ktorí odpadli od viery, za tých, ktorí prepadli otroctvu alkoholu... Ide o súkromné predsavzatie, ktorého porušenie nezaťaží svedomie človeka ani ľahkým hriechom. 

Kruciáta Bobrov 2022

od 2. februára 2022 do 2. februára 2023

Orientačný zápis na sv. omše pozastavený z dôvodu dostatočnej kapacity

lockdownový ruženec o 20:00

aplikácia ZOOM, ID: 873 130 5851, heslo: ruzenec

Anketa o čase sv. omší

Čas sv. omší po zmene času

hviezdičkou sú označené povinné polia

Babia hora, streda 17.11.2021, 07:30 pri fare