Novinky

výsledky volieb do HR farnosti Bobrov

02.02.2020 16:51
Milý farníci. Dnes sa uskutočnili voľby do HR farnosti Bobrov. HR ma byť napomocná farárovi pri prestavbách, oprávách a zveľaďovaní farnosti. Je to len poradný orgán a nie kontrolný.Členovia majú vo všetkom rešpektovať farára a riadiť sa jeho pokynmi../ Viac.. stanovy HR pre Spíšskú diecézu...2018...

Valentínsky ples

01.02.2020 17:25
Farský úrad v Bobrove vás pozýva na štrnásty Valentínsky ples, ktorý sa bude konať 15. februára 2020 v kultúrnom dome v Bobrove so začiatkom o 19:00 hodine. Vstupné je 25 € na osobu. V cene vstupného je: prípitok, večera, káva, zákusok, víno a druhá večera.  Tešiť sa môžete na skvelú zábavu,...

Voľby do hospodárskej rady

23.01.2020 02:43
Bratia a sestry, 02.02. 2020 po sv. omšiach sa budú konaľ v našej farnosti voľby do hospodárskej rady. Ide o poradný orgán farára, ktorý v pripade, že ide o nejaké väčšie zmeny alebo opravy v majetkovej oblasti  farnosti- vyžaduje súhlas HR. Zvoľte si tých členov, ktorých uznáte za vhodných -...

Zmena termínu miništrantského stretnutia

22.01.2020 15:05
Milý moji miništranti - nakoľko musím isť na pohreb saleziánského kňaza dona Jozefa Sobotu, naše stretnutie sa odkladá na budúcu sobotu. jE MI TO ľúTO, ale smrť si nevyberá. Teda stretnutie ktoré malo byť c sobotu 25,02, bude 1.02.2020 o 10. hod. Všetkých Vás popzdravujem a ďakujem za úpochopenie....

Púť do Nitry

19.01.2020 16:34
BS - aj tento rok vas srdečne pozývame na Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov do Nitry, ktorý sa uskutoční 15.februára. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Márie Jendrušákovej. Cena za dopravu je 11 eur.

Povinnosť Birmovanca

15.01.2020 18:18
Milý priateľ birmovanec ! V septembri Ťa čaká sv. birmovania- teda  jej prijatie !!! Tvojou povinnosťou je teda chodiť na náuky a na sv. omše.Budem si dobre všímať a aj sa dozviem, kto to flákal a kto sa zodpovedne pripravoval. Aj vodičák keď budeš robiť - budeš sa musieť učiť a chodiť na...

Novoročné stretnutie miništrantov

15.01.2020 06:43
Milý pomocníci oltára. Srdečne Vás pozývam na stretnutie miništrantov na Sobotu 25.01. 2020 o 10.00 hod. Môžu prísť aj rodičia- sú vítaní. Program začneme krátkou katechézou.Rozhovor s kňazom a približne o 11.00 začne fašiangové občersvenie. / tajomstvo farára/. Prosím všetkých miništrantov, aby si...

Prvé sv. prijímanie

11.01.2020 03:43
Milý rodičia - v našej farnosti bude l. sv. prijímanie 10. mája 2020. Zodpovedne pipravujte svoje dieťa na túto veľkú udalosť, lebo od nej môže závisieť celý jeho život. Váš Ján K.

Požehnané vianočné sviatky

24.12.2019 12:00
Spievajte Pánovi pieseň novú; spievaj Pánovi, celá zem! Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. Zvestujte jeho spásu deň čo deň. Zvestujte jeho slávu pohanom a jeho zázraky všetkým národom. Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; nech more zahučí a čo ho napĺňa, nech plesá pole a všetko, čo je...

Zelná r.2020 bude v priamom prenose v televízii LUX

14.12.2019 10:18
Milí farníci - som veľmi šťastný, že sa nám podarilo vybavíť, aby naš odpust "ZELNÁ" bol v priamom prenose v televizíí LUX.Stane sa tak 16.08.2020.  Urobím  všewtko preto, aby sme boli trocha zviditeľnení, lebo naša kalvária si to...