Ilúzia - druhá katechéza MILOSRDNE

02.02.2016 13:14

Ilúzia - druhá katechéza MILOSRDNE

„Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?" On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo." (porov. Lk 10, 36 – 37)

 

Druhú katechézu si môžete stiahnuť na tomto mieste alebo na stránke www.svetovednimladeze.sk

 

Späť