Katolícki biskupi vyhlásili Rok Sedembolestnej Panny Márie

03.12.2013 09:11

Po Roku viery a Roku sv. Cyrila a Metoda, ktoré sa na území Slovenska a Českej republiky časovo prekrývali, vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska nový tematický rok. Bude venovaný Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska.

Ako pripomínajú biskupi vo svojom dekréte z 21. novembra, rok 2014 bude v znamení 450. výročia prvého zázraku, ktorý sa v Šaštíne udial na príhovor Panny Márie, ako aj polstoročia od potvrdenia starobylosti kultu Panny Márie Sedembolestnej ako hlavnej patrónky Slovenska, spojenej s vyhlásením šaštínskeho chrámu za menšiu baziliku. Stalo sa tak 23. novembra 1964 prostredníctvom apoštolského listu Quam pulchra. O dva roky nato ten istý pápež vyhlásil Pannu Máriu Sedembolestnú za patrónku Slovenska

Jubilejný rok na pamiatku týchto udalostí bude kopírovať kalendárny rok 2014, pričom jeho vrcholom by malo byť zasvätenie Slovenska pod ochranu Sedembolestnej v deň jej liturgického sviatku (15. septembra) v národnej bazilike v Šaštíne. Pôvodne sa tento sviatok slávil od 18. storočia z rozhodnutia pápeža Benedikta XII. v piatok pred Kvetnou nedeľou. Po reforme Pia X. v roku 1913 sa jeho slávenie presunulo na polovicu septembra, deň po sviatku Povýšenia sv. Kríža. Na žiadosť slovenských biskupov Pius XI. dekrétom Celebre apud Slovachiae gentem z 22. apríla 1927 dovolil po Loretánskych litániách používať invokáciu „Oroduj za nás, Matka Sedembolestná“.

Vo svojom dekréte biskupi vyzývajú, aby sa nový jubilejný rok "stal časom obnovenia a prehĺbenia modlitby posvätného ruženca, prostredníctvom ktorého rozjímame nad tajomstvami našej spásy".

 
Späť