Modlitba krížovej cesty

19.02.2013 11:38

Krížové cesty

 

Pôstne obdobie, do ktorého sme práve vstúpili, je pre mnohých obdobím zákazov, odriekania, predsavzatí a sebazáporov. Až by sa mohlo zdať, že táto časť roka je obmedzujúca a nepríjemná. Ak si však pod touto štyridsaťdennou dobou predstavujeme toto, alebo niečo podobné, tak sme na omyle. Obdobie, ktoré nám Pán dáva, je totiž predovštkým časom milosti. Nie je to doba, počas ktorej nám niečo berie, ale naopak. Ak ju správne prežívame, tak vďaka Božej milosti práve veľa získame. Odopierame si menšie dobrá, aby sme získali väčšie. Zriekame sa časných pôžitkov, aby sme dosiahli večný. Touto významnou časťou roka nepreleťme teda bez pozastavenia a stíšenia sa. Nemrhajme darom, ktorý nám Boh dáva, aby sme sa mohli k nemu viac priblížiť. Nenechajme nevyužitú šancu o ďalší pokrok v našom duchovnom živote a priblíženie sa k večnej radosti. Každý z nás sa má bez pochyby prečo kajať, ale popritom nezabúdajme na to hlavné. Na Pána Ježiša v evanjelium a verme Mu. Pretože celé pôstne obdobie nás má smerovať k Nemu a pripraviť nás na najväščí sviatok roka, slávnosť Jeho zmŕtvychvstania a nášho vykúpenia.

K správnemu prežívaniu pôstneho obdobia patrí podľa kresťanskej tradície pôst, modlitba a almužna.Táto časť našej stránky je zameraná na modlitbu, presnejšie na modlitbu krížovej cesty. Tá nám môže pomôcť lepšie prežiť cestu Pánovho umučenia. V tejto časti Vám ponúkame rôzne krížové cesty, ktoré sme našli na internete. Ak sa Vám zdá, že sa modlíte stále dokola tie isté tak možno medzi týmito nájdete aj takú, ktorú ešte nepoznáte.

KRÍŽOVÁ CESTA MLADÝCH S  ARSKÝM FARÁROM

Krížová cesta miništranta

Krížová cesta podľa zamyslení

Krížová cesta II.

Modlitby na krížovej ceste
odľa Michela Quoista

Krížová cesta „Hanba“

Krížová cesta z Kolosea

Krížová cesta „Čas“

Krížová cesta „Nauč nás premieňať hnev“

Krížová cesta „I medzi nami“

Krížová cesta „Utrpenie – radosť“

Krížová cesta „Pane, som vinný za Tvoju smrť“

Krížová cesta „Deti – výchova“

Krížová cesta za kňazov a nové kňazské povolania

„Kríž – príčina veľkonočnej radosti“

Krížová cesta „Svoj pokoj“

Krížová cesta nenarodeného dieťaťa

Krížová cesta o zmysle bolesti a utrpenia

Krátka krížová cesta

Krížová cesta dnes

Krížová cesta „Plody Ducha Svätého“

Krížová cesta „Slová našich dní“

Krížová cesta „Predaj všetko, čo máš…“

Krížová cesta pre staršiu mládež (zrkadlo)

Krížová cesta „Exercície 1979 Litoměřice“

Krížová cesta „Kto chce ísť za mnou...“

Krížová cesta III.

Krížová cesta IV.

Krížová cesta V.

Krížová cesta s chorými

Krížová cesta VI.

Krížová cesta na Veľký Piatok

Krížová cesta VII.

Krížová cesta T. Ivančič

Krížová cesta VIII.

Krížová cesta IX.

Krížová cesta X.

Plody Ducha svätého

Krížová cesta našich krížov

Krížová cesta - Nemáme čas

Krížová cesta - Pripodobnenie

Krížová cesta o chorobe

Krížová cesta z Kolosea I. 2005

Krížová cesta z Kolosea II. 2006

Krížová cesta od Mons. Andreja Imricha

Krížová cesta Rozbitý svet

Tvojimi očami

Utečení od Boha

Krížová cesta za nenarodené deti

Krížová cesta /nielen/ pre deti

Odprosenie za hriechy alkoholizmu

Krížová cesta za zomierajúcich

Modlitba za kňazov

Krížová cesta zomierajúceho

Krížová cesta očami učeníka Jána

Krížová cesta za deti

Pane, rozmnož nám vieru

Modlitba za rodiny

Krížová cesta postáv

Krížová cesta so sv. sestrou Faustínou

Krížová cesta Božieho MILOSRDENSTVA

Krížová cesta XI.

Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna

Späť