Nový pomocný biskup pre Spišskú diecézu

30.03.2020 08:59
Pápež František dnes vymenoval nového spišského pomocného biskupa. Stal sa ním doterajší farár a dekan v Kežmarku Ján Kuboš. Zároveň mu bolo pridelené titulárne sidlo Quiza.

„Ďakujúc Pánu Bohu a rodičom za dar života, s vďakou za dar služobného kňazstva, vďačný diecéznemu biskupovi Štefanovi a pápežovi Františkovi za prejavenú dôveru, vedomý si svojej hriešnosti a svojich limitov, chcem každý deň svojho života na zemi odpovedať na Božiu výzvu Fiat! - Staň sa! - ako odpovedala na Božiu výzvu Panna Mária, pokorná služobnica Pána. V službe pomocného biskupa Spišskej diecézy chcem v sile Ducha Svätého napĺňať, čo som si predsavzal pri kňazskej vysviacke: byť dôkazom Božej dobroty... (porov. Ž 86, 17)," povedal v reakcii na svoje vymenovanie Ján Kuboš.

Ján Kuboš má 54 rokov, narodil sa 28. februára 1966 v Trstenej. Kňazskú vysviacku prijal 18. júna 1989 v Bratislave. Pôsobil ako kaplán v Podolínci, Svite, Liptovskom Mikuláši a v Ružomberku.

V 90. rokoch bol farárom v Liptovskej Osade, zároveň pôsobil vo väzenskej pastorácii. V rokoch 1997 – 2017 pôsobil ako špirituál v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. V roku 2002 obhájil doktorát z teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Od roku 2017 je farárom a dekanom v Kežmarku, pôsobí aj ako sudca na Cirkevnom súde Spišskej diecézy.

Plynule hovorí po francúzsky, rusky a poľsky, pasívne po taliansky a anglicky.

 

Späť