Nový rok 2018

02.01.2018 08:52

Vítame nový rok. 

Už teraz na jeho začiatku chceme poďakovať, ó, Pane, za všetko, čo nám zošle tvoja dobrotivosť. Ďakujeme ti za všetky útechy a milosti, ktoré nedokážeme ani spočítať. Za všetko ti už dnes vzdávame vďaku.  Učiteľ náš, odovzdávame ti úplne kormidlo naších duší. Veď ich sám podľa svojho božského zaľúbenia.  

Požehnaný a milostiplný Nový rok 2018 Vám od Boha bohatého na milosrdenstvo vyprosuje Ján Kekelák.

Späť